Дрогомирецький Петро Петрович

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального та германського мовознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 12 лютого 1955 р. в с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області.

Закінчив Боднарівську середню школу (1972 р.).

В 1972-1977 рр. навчався на факультеті іноземних мов (німецьке відділення) Львівського державного університету імені івана Франка.

Після здобуття вищої освіти працював вчителем німецької мови в середніх школах Долинського (с. Княжолука), Калуськского (с. Рип’янка) і Тисменецького (с. Загвіздя) районів.

В 1988-1992 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства НАН України, спеціальність “Загальне мовознавство”.

В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію “Валентно-інтенційні структури дієслів стані в англійській, німецькій та українській мовах” (науковий керівник – доктор філол. наук Андерш Йосиф Фрідріхович).

Кандидат філологічних наук (1992 р.).

Впродовж 1992-2000 років працював науковим співробітником у відділі слов’янських мов Інчституту мовознавства НАН України.

З 2000 р. – доцент кафедри загального і германського мовознавства Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. івано-Франківськ).

Коло наукових зацікавлень: загальне і порівняльне мовознавство, германські мови, ономастика, топонімія, краєзнавство.

Активний учасник науково-культурного інтернет-проекту “Центр Сходу і Заходу” http://www.mesoeurasia.org

  1. Дрогомирецький П. З листування Василя Стефаника. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019-2020. №16-17.
  2. Дрогомирецький Петро, Ілійчук Ірина. Пропозиційні структури дієслівних предикатів внутрішнього стану суб’єкта в українській і китайській мовах. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С. 16-21.
  3. Дрогомирецький П.П. Національне буття: соціокультурний смисл. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гуманітарні науки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017–2018. № 14–15.С.140–142.
  4. Дрогомирецький П.П. Богдан Михайлович Задорожний (1914-2009). Як поєдналися музи науки та мистецтва. Етнос і культура Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гуманітарні науки. Івано Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017–2018. № 14–15. С.130–132.
  5. Дрогомирецький П.П. Юрій (Єжи) Курилович (185-1978). Етнос і культура Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гуманітарні науки. Івано Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2016. № 12–13. С. 150–153.

Вступ до мовознавства

Вступ до германістики

Загальне та слов’янське мовознавство

Порівняльна типологія слов’янських мов

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: kzm@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника