Наукові видання

Часопис “Етнос і культура” видається з 2003 року. За період 2003 – 2015 рр. видано 11 ілюстрованих випусків журналу “Етнос і культура”, в яких друкувались статті докторів та кандидатів наук, аспірантів і здобувачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, інших провідних університетів і наукових інститутів України, Польщі, Німеччини, Росії, США. У часописі висвітлюється широка проблематика етнокультурних, історико-політологічних, етнофілологічних, психолого-ментальних, освітньо-культурних питань. У центрі наукових зацікавлень часопису — поглиблений аналіз етнічних проблем регіону. У часописі є такі рубрики: “Етнос і суспільство”, “Етнос і регіони”, “Художня творчість і народна культура”, “Мова і нація”, “Психологія особистості”, “Освіта у аспекті культури”, “Пошуки, відкриття, гіпотези”, “Personalia”, “Рецензії, огляди”.

Виданням керує редакційна колегія на чолі з доктором філологічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим діячем науки і техніки В.І. Кононенком. Редколегія включає провідних науковців у галузі філології, історії, філософії, політології, психології, мистецтвознавства.

Спеціальності, за якими редакційна колегія рекомендує представляти статті в журналі:

          історичні науки:

07.00.01 – Історія України

07.00.05 – Етнологія

Видання “Етнос і культура” широко відоме в наукових колах, серед учительського корпусу і громадськості, на велику кількість статей журналу були посилання в інших наукових виданнях.