Контакти

76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 ауд. 408 гум. корп. (0342) 59-60-10 kzm.pu.if@ukr.net або kzm@pnu.edu.ua

Наукові видання

Часопис “Етнос і культура” видається з 2003 року. За період 2003 – 2015 рр. видано 11 ілюстрованих випусків журналу “Етнос і культура”, в яких друкувались статті докторів та кандидатів наук, аспірантів і здобувачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, інших Читати далі

Наукові школи

Наукова школа академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В.І.Кононенка Наукова школа академіка В.І.Кононенка під назвою “Семантичні проблеми синтаксису” заснована в 1975 році на базі Київського педагогічного інституту імені О.М.Горького та Читати далі

Аспірантура

Програмові вимоги до кандидатського екзамену із загального мовознавства Об’єкт і предмет загального мовознавства. Зв’язок мовознавства з іншими науками. Основні внутрішні системи й підсистеми мови, їхні одиниці. Проміжні мовні системи. Ієрархія мовної будови. Лінгвофілософська й граматична традиції в античній Греції. Розвиток Читати далі

Наукова робота викладачів

Наукові публікації викладачів 2020 Кононенко В.І., Ґрещук В.В. Українські мовознавці: нотатки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2020. 138 с. (4,5 др. арк.). Кононенко В.І. Словесна символіка в сучасному українському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір. Лінгвістичні дослідження. Харків. ХДПІ, 2019. Вип. 51. С. Читати далі

Дисципліни за вибором студента

Дисципліни вільного вибору  студента 2020-2021 навч. рік Назва навчальної дисципліни Семестр, в якому викладається дисципліна Кількість кредитів ЕCTS Години Підсумкова форма контролю Лекції Семінари/ практичні/ лабораторні Самостійна робота Основи риторики (факультет історії, політології і міжнародних відносин) 5 3 16 14 Читати далі

Програмові вимоги

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА програмові вимоги Програмові вимоги з латинської мови для студeнтів спеціальності 035 Філологія Програмові вимоги з латинської мови для студентів спеціальності 091 Біологія, 101 Екологія Програмові вимоги з латинської мови для студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація

Плани практичних занять

Плани практичних занять зі вступу до германської філології (факультет іноземних мов) Плани практичних занять зі вступу до мовознасвтва (факульте іноземних мов) Плани практичних занять із порівняльної типології слов’янських мов (Факультет філології) Плани практичних занять із слов’янського та загального мовознавства (Факультет Читати далі