Навчальні дисципліни

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

2020-2021 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

Викладач
Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Паньків У.Л.
2. Вступ до мовознавства (факультет іноземних мов) І 3 90 20/6 10/2 60/82 екзамен доц. Дрогомирецький П.П.
3. Латинська мова

(Факультет філології)

І 6 180 60/14 120/166 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.

4. Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік доц. Паньків У.Л.
5. Латинська мова

(Навчально-науковий Юридичний інститут)

 

IV 3 90 20 24 42 залік доц. Паньків У.Л.
6. Латинська мова

(факультет психології)

І 3 90 12 18 60 залік доц. Петришин М.Й.
7. Латинська мова

(факультет природничих наук)

І 3 90 30 60 залік доц. Петришин М.Й.
8. Латинська мова та медична термінологія

(факультет фізичного виховання і спорту)

І 3 90 2 28 60 залік доц. Петришин М.Й.
9. Латинська мова

(факультет іноземних мов)

ІІ 3 90 30/16 60/74 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.,

10. Вступ до германської філології ІІ 3 90 20/6 10/2 60/82 залік доц. Дрогомирецький П.П.
11. Порівняльна типологія слов’янських мов І 3 90 20/10 4/2 60/84 залік проф.  Кононенко В.І.,

доц. Дрогомирецький П.П.

12. Загальне та слов’янське мовознавство ІІ 3 90 12/8 18/2 /80 доц. Дрогомирецький П.П.
13. Основи лінгвокультурології

(Факультет філології)

1 3 90 20 18 52 екзамен проф. Мельник Я.Г.
14. Основи риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік проф. Мельник Я.Г.
15. Риторика та спічрайтинг

(Факультет філології)

І 3 90 16 18 60 екзамен проф. Мельник Я.Г.
16. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах

(Факультет філології)

І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Ґрещук В.В.
17. Методика викладання української мови

(Факультет філології)

V 3 90 12 18 60 екзамен доц. Ґрещук В.В.
18. Методика викладання

української мови та української літератури в закладах освіти різних рівнів акредитації

(Факультет філології)

І 3 90 24 24 42 екзамен доц. Ґрещук В.В.
19. Методика викладання української мови та української літератури  в ЗВО

(Факультет філології)

І 3 90 24 24 42 екзамен доц. Ґрещук В.В.
20. Стилістика і культура української мови

(Факультет філології)

VII 6 180 24 36 120 екзамен доц. Ґрещук В.В.
21. Китайська мова

(факультет іноземних мов)

І, ІІ 124 доц.  Ілійчук І.В.,

ст. викл. Бурцев Д.В.

22. Вступний курс другої іноземної мови (китайська)

(факультет іноземних мов)

І 9 270 120 150 доц.  Ілійчук І.В.
23. Друга іноземна мова (китайська)

(факультет іноземних мов)

ІІ 6 180 90 90 екзамен ст. викл.  Ілійчук І.В.
24. Друга іноземна мова (китайська)

(факультет іноземних мов)

І, ІІ 12 360 180 180 екзамен доц.  Ілійчук І.В.
25. Країнознавство другої іноземної мови

(факультет іноземних мов)

І 3 90 /4 /2 60 залік ст. викл. Бурцев Д.В.
26. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

(китайська)

(факультет іноземних мов)

ст. викл. Бурцев Д.В.

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

2019–2020 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

 

Викладач

Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Паньків У.Л.
2. Вступ до мовознавства (факультет іноземних мов) І 3 90 20/6 10/2 60/82 екзамен доц. Дрогомирецький П.П.
3. Латинська мова

(Факультет філології)

І 6 180 60/14 120/166 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.

4. Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік доц. Паньків У.Л.
5. Латинська мова

(філософський факультет)

І 3 90 12 18 60 залік доц. Петришин М.Й.
6. Латинська мова

(факультет природничих наук)

І 3 90 30 60 залік доц. Петришин М.Й.
7. Латинська мова та медична термінологія

(факультет фізичного виховання і спорту)

І 3 90 2 28 60 залік доц. Петришин М.Й.
8. Латинська мова

(факультет іноземних мов)

ІІ 3 90 30/16 60/74 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.,

ст. викл. Дяків О.Ю.

9. Вступ до германської філології ІІ 3 90 20/6 10/2 60/82 залік доц. Дрогомирецький П.П.
10. Порівняльна типологія слов’янських мов І 3 90 20/10 4/2 60/84 залік проф.  Кононенко В.І.,

доц. Дрогомирецький П.П.

11. Загальне та слов’янське мовознавство ІІ 3 90 12/8 18/2 /80 доц. Дрогомирецький П.П.
12. Загальне мовознавство

(ІПО)

І 3 90 16 8 56 екзамен проф. Мельник Я.Г.
13. Основи лінгвокультурології

(Факультет філології)

1 3 90 20 18 52 екзамен проф. Мельник Я.Г.
14 Основи риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік проф. Мельник Я.Г.
15. Риторика та спічрайтинг

(Факультет філології)

І 3 90 16 18 60 екзамен проф. Мельник Я.Г.
16. Китайська мова

(факультет іноземних мов)

І, ІІ 124 ст. викл.  Ілійчук І.В.,

ст. викл. Панов В.В.

17. Вступний курс другої іноземної мови (китайська)

(факультет іноземних мов)

І 9 270 120 150 ст. викл.  Ілійчук І.В.

 

18. Друга іноземна мова (китайська)

(факультет іноземних мов)

ІІ 6 180 90 90 екзамен ст. викл.  Ілійчук І.В.
19. Друга іноземна мова (китайська)

(факультет іноземних мов)

І, ІІ

 

12 360 180 180 екзамен ст. викл.  Ілійчук І.В.
20. Країнознавство другої іноземної мови

(факультет іноземних мов)

І 3 90 /4 /2 60 залік ст. викл.  Ілійчук І.В.,

ст. викл. Панов В.В.