Навчальні дисципліни

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

2021-2022 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

Викладач
Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Паньків У.Л.
2. Вступ до мовознавства (факультет іноземних мов) І 3 90 20/6 10/2 60/82 екзамен доц. Дрогомирецький П.П.
3. Латинська мова

(Факультет філології)

І 6 180 60/14 120/166 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.

4. Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік доц. Паньків У.Л.
5. Латинська мова

(Навчально-науковий Юридичний інститут)

 

IV 3 90 20 24 42 залік доц. Паньків У.Л.
6. Латинська мова

(факультет психології)

І 3 90 12 18 60 залік доц. Петришин М.Й.
7. Латинська мова

(факультет природничих наук)

І 3 90 30 60 залік доц. Петришин М.Й.
8. Латинська мова та медична термінологія

(факультет фізичного виховання і спорту)

І 3 90 2 28 60 залік доц. Петришин М.Й.
9. Латинська мова

(факультет іноземних мов)

ІІ 3 90 30/16 60/74 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.,

10. Вступ до германської філології ІІ 3 90 20/6 10/2 60/82 залік доц. Дрогомирецький П.П.
11. Порівняльна типологія слов’янських мов І 3 90 20/10 4/2 60/84 залік проф.  Кононенко В.І.,

доц. Дрогомирецький П.П.

12. Загальне та слов’янське мовознавство ІІ 3 90 12/8 18/2 /80 доц. Дрогомирецький П.П.
13. Основи лінгвокультурології

(Факультет філології)

1 3 90 20 18 52 екзамен проф. Мельник Я.Г.
14. Основи риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік проф. Мельник Я.Г.
15. Риторика та спічрайтинг

(Факультет філології)

І 3 90 16 18 60 екзамен проф. Мельник Я.Г.
16. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах

(Факультет філології)

І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Ґрещук В.В.