«Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект» (номер державної реєстрації 0117U003724)

Вас вітає Семантик!

Протягом останніх 3-х років (2017-2020) на кафедрі загального та германського мовознавства успішно реалізовується проєкт «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект» (номер державної реєстрації 0117U003724).

АВТОРИ ПРОЄКТУ:

Воробець Олексій Дмитрович (керівник проєкту),

Магас Наталія Мирославівна,

Щербій Наталія Олегівна,

Ковбанюк Мар’яна Іванівна,

Петрина Христина Володимирівна,

Монастирська Христина Романівна.

 

Мета наукової теми полягає в розробці теоретичних та прикладних положень семантичного синтаксису української мови в транслінгвістичному аспекті на матеріалі української, англійської, німецької, французької, польської мов з інтерактивним електронним додатком (тематичний інтернет-сайт «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект»). Авторський колектив поставив та реалізовує такі завдання: 1) здійснили теоретичний аналіз сутності синтаксичних досліджень в українському та зарубіжному мовознавстві, зокрема в семантичному аспекті; 2) схарактеризували та порівняли семантико-синтаксичні особливості української та англійської, української та німецької, української та французької, української та польської української; 3) сформували стартовий корпус синтаксичних конструкцій англійської, німецької, французької, польської мов, відмінних від української мови; 4) розширення семантичного корпусу синтаксичних конструкцій; 4) наповнення матеріалами тематичного інтернет-сайту «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект».

Синтаксичний матеріал засвідчує, що у контекстуально визначених умовах семантичні компоненти, комплекси, системи та мегаскладники можуть виступати як один із багатьох компонентів речення ядерного плану, що має колосальне функціональне навантаження. Репрезентація та аналіз досліджуваних синтаксичних одиниць як під час участі у конференція та семінарах, так і опублікування на тематичному інтернет-сайті дає можливість популяризації мовознавчої науки, оскільки без глибинного розуміння тенденції розвитку української мови неможливо досконало нею володіти.

Результати проєкту адресовані одночасно як фахівцям-мовознавцям, так і широкому загалові користувачів. Розроблене електронне наповнення тематичного сайту інтерпретує синтаксис тексту, зокрема у категорійному синтаксисі аналізуємо різновиди синтаксичних категорій: комунікативні, семантико-синтаксичні і функціонально-синтаксичні.

Унікальність проєкту представлено під час розробки та реалізації тематичного інтернет-сайту «Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект» https://semantics.pnu.edu.ua

Додаткова популяризація та поширення результатів проєкту в Інтернет-просторі спеціального героя «Семантика» в соціальних мережах Instagram @seman.tyk; Facebook @seman.tyk; Telegram @seman.tyk).

https://www.facebook.com/seman.tyk1

https://www.instagram.com/seman.tyk/

https://t.me/semantyk

Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте!!!