Паньків Уляна Любомирівна

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального та германського мовознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Освіта:

1984р.  – 1989р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, відділення класичної філології;

кваліфікація – філолог, викладач класичних та російської мов;

1993р. – 1997р. – заочна аспірантура Ужгородського національного університету, кафедра загального та слов’янського мовознавства, спеціальність 10.02.15. – загальне мовознавство;

15.11.2002р. – захист  кандидатської  дисертації ( «Інтра- та екстралінгвальні чинники розвитку мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)» (спеціальність 10.02.15. – загальне мовознавство) на спеціалізованій вченій раді Д 26.001.19 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

09.04.2003р. – диплом кандидата філологічних наук;

23.12.2011р. – диплом доцента по кафедрі загального і германського мовознавства.

Досвід роботи:

1989р. – 1991р. – викладач латинської мови кафедри іноземних мов Харківського зооветеринарного інституту імені М.Борисенка;

1991р. – 1993р. – викладач латинської мови кафедри загального та слов’янського мовознавства Ужгородського державного університету;

1993р. – і донині – викладач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2011р. – доцент кафедри).

Стажування:

2011р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології;

2016 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології.

2023-2024 рр.–  Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології. Тема: “Новітні технології викладання класичних мов”. 6 кредитів ЄКТС. Довідка № 170 – У від 17.01.2024 року

Коло наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, мовні контакти та лексичні запозичення, класичні (давньогрецька і латинська) мови.   

1.Паньків У.Л. Latina iuridicialis. Латинська юридична фразеологія. Словник. Івано-Франківськ, 2020. 48 с.

2. Семантична адаптація лексичних латинізмів. Наукові записки Острозької академії. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 19. – 2011. – С. 300-305.

3. Історичні джерела українських лексичних латинізмів. Studia Linguistica. Збірник наукових праць. Вип. 5. Част. 1. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – С. 386-391.

4. Запозичення як наслідок процесу міжмовної взаємодії. Вісник Житомирського державного ун-ту імені Івана Франка.  Вип. 56. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І, Франка, 2011. – С. 157-160.

5. Класичні мови у соціомовному житті європейців. Вісник Житомирського ун-ту імені Івана Франка. Вип. 57. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І, Франка, 2011. – С. 158-161.

6. Теоретичні засади дослідження мовних контактів. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Зб. наук. праць. – К.: Університет “Україна”, 2011. – Вип. 22. – С. 44-53.

7. Паньків У.Л. Номінативне поле концепту «щастя» в латинській мові. Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка Слово. 2023. № 18(69). С. 63-71.

2011р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології;

2016 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології.

2023-2024 рр.–  Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра класичної філології. Тема: “Новітні технології викладання класичних мов”. 6 кредитів ЄКТС. Довідка № 170 – У від 17.01.2024 року

2024

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: uliana.pankiv@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника