Петришин Марта Йосипівна

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального та германського мовознавства
 https://orcid.org/0000-0003-4060-7440Petryshyn, Marta J. – Author details – Scopus

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Освіта:

1986–1991 – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, відділення класичної філології

Кваліфікація: філолог-класик, викладач класичних мов

1998–2003 – здобувач кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка

14.09.2005 – захист кандидатської дисертації «Семантичне поле прикметників розміру в старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу)» у спеціалізованій вченій раді К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови)

20.01.2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та германського мовознавства

Досвід роботи:

1990–1995 – викладач латинської мови Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського

1995–2003 – асистент кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2004–2010 – старший викладач кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2010–2013 – голова Державної екзаменаційної  комісії на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальності 6.020303, 7.030502, 8.030502 «Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література»

2011 – і донині – доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стажування:

2011 – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра  класичної філології

2016 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології

2022 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології. Тема: “Новітні технології викладання класичних мов у закладах різних рівнів акредитації”. Довідка № 02/15-255 від 08.02.2022

Опонування:

2008 – офіційний опонент дисертації Загайської  Г.М. «Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація»/Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Спеціальність: 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

2010  – офіційний опонент дисертації  Макар І.С.  «Лексична ідіосистема роману Лонга “Дафніс і Хлоя”»/Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність: 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

2010–2023 – відгуки на автореферати кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.14– класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

Коло наукових зацікавлень: лінгвокультурологія; семантика прикметника в класичних мовах; давньогрецька і латинська пареміологія; методика викладання класичних мов.

 1. Загайська Г., Петришин М., Тодощук В. Творчість Горація крізь призму тисячоліть. Непервна педагогічна освіта ХХІ століття. Збірник матеріалів ХХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької. Київ 2024 Випуск 7 (19). С.53-56.

 2. Петришин М. Кулінарна термінологія давніх римлян. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. Вип. 32. Том 2. С 97-103.
 3. Петришин М. Латиномовна кулінарна література: Марк Ґавій Апіцій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2024. Вип. 33. Том. 1. С. 122-127.
 4. Marta J. Petryshyn, Halina M. Zahaiska, Oxana V. Liubimova, Veronika H. Todoshchuk. Medical use of vegetables in the practice of ancient doctors (based on the treatise of Quintus Gargilius Martial Medicinae ex oleribus et pomis). Wiadomości Lekarskie.Volume LXXVI, Issue 19 (P. 2), September 2023. P.  2096–2102. DOI: 10.36740/WLek202309128 (Scopus)
 5. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Латиномовна медична література Середньовіччя : Одо з Мена.Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. Вип. 29. Том 2. С. 176-182.
 6. Петришин М., Загайська Г. Здоров’я у системі цінностей середньовічної Європи (на матеріалі “Regimen sanitatis Salerni” Арнольда з Вілланови). Голос й відлуння античності. Donum natalicium Andreae Sodomorae. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 85-річчя Професора Андрія Содомори (Львів, 16 грудня 2022 року). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 201-212.
 7. Петришин М.Й. Топоніми як елемент паремійної картини світу давніх римлян. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. Вип. 28. Том 1. С. 146-150.
 8. Петришин М.Й. Ментальні концепти в паремійному просторі латинської мови. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. Вип. 27. Том 3. С. 107-113.
 9. Петришин М.Й., Загайська Г.М., Тодощук В.Г. Античність у перекладацькому доробку Андрія Содомори. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття. Збірник матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької. Випуск 6 (18). Київ, 2023. С. 56–61.

 10. Marta J. Petryshyn, Halina M. Zahaiska, Oxana V. Liubimova, Veronika H. Todoshchuk. Medicinal herbs and plants in medieval medical practice (based on the Latin poem “De viribus herbarum” by Macer Floridus). Wiadomości Lekarskie.Volume LXXV, Issue 11 (P. 2), November 2022. P. 2872– 2877. DOI: 10.36740/WLek202211226 (Scopus)
 11. Halina M. Zahaiska, Marta J. Petryshyn, Oxana V. Liubimova.  Suggestions and prescriptions for maintaining good health in «Regimen Sanitatis Salerni» by Arnold of Villanova. Wiadomości Lekarskie. Volume LXXV, Issue 1, January 2022. P. 117–123. (Scopus)

 12. Петришин М.Й. Концепт ЗАКОН крізь призму латинських паремій та юридичних сентенцій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 21. Том 2. С. 139-143.
 13. Петришин М.Й. Концепт негативні емоції  крізь призму латинських паремій. Актуальні питання гуманітарних наук: Mіжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 35 (4). С. 128–134.

 14. Петришин М.Й. Концепт медицина в паремійній картині світу давніх римлян. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. Вип. 16. Том 2. С. 76-80.
 15. Петришин М. Бінарна опозиція життя/смерть в римській лінгвокультурі. Зміна в лінгвістиці і зміни в лінгвістиці. Матеріали XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук “Еудженіу Кошеріу”. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 219-225.
 16. Петришин М.Й. Концепт любов крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Том 1. С. 256-260.
 17. Петришин М.Й. Семантичний простір прикметника magnus в “Енеїді” Вергілія. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2020. Том 1. С.200-206.
 18. Петришин М.Й. Концепт життя крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 11. Том 2. С. 129-134.
 19. Петришин М.Й. Концепт щастя в римській лiнгвокультурі (на матеріалі “Моральних листів до Луцилія” Сенеки). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 7. Том 2. С. 76-80.
 20. Петришин М.Й. Концепт жінка в латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки. Серія: Філологічні науки.Кропивницький, 2018. Вип. 164. С. 107-112.
 21. Петришин М.Й. Концепт смерть у  латинських прислів’ях і приказках. Закарпатські філологічні студії. 2018. № 4. Т.2. С.63-67.
 22. Петришин М.Й. Концепт старість у латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 153. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. С. 478–482.
 23. Петришин М.Й. Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017.  Вип. 25.  С. 100–103.
 24. Петришин М.Й. Міфоніми в латинських пареміях. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). Випуск 146. Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. С. 120–123.
 25. Петришин М.Й. Репрезентація міфологічних образів у медичній термінології. Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, 12-13 лютого 2016 р. Львів, 2016. С. 92–95.
 26. Петришин М.Й. Національно-культурна конотація античних міфонімів у фразеологічному фонді української. Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 січня 2016 р. Одеса, 2016. С.10–13.
 27. Петриши М.Й. Людина крізь призму латинських паремій з компонентом-зоонімом. Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2015. Львів, 2015. С. 126–129.
 28. Петришин М.Й. Числовий компонент у латинських пареміях. Simpozionul international Grogore Bostan – 75. Probleme actuale de filologie romana, 29-31 жовтня 2015 р. Чернівці : Місто, 2015. С. 541–548.
 29. Петришин М.Й. Національно-культурна специфіка зоонімів у латинських пареміях. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Випуск 137. Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015.  С. 74–78.
 30. Петришин М.Й. Зооморфна метафора в латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”. Вип. 51. 2015.  С. 285–287.
 31. Петришин М.Й. Семантика деад’єктивів адвербіальної зони, мотивованих параметричними прикметниками у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу). Láingvistica integrala – multilingvism – discurs literar (Інтергальне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс).  Вип. ХІІ. Сучава – Чернівці – Кишинів, 2014. С. 772–781.
 32. Петришин М.Й. Фразеологізми з компонентом-зоонімом у латинській мові. Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія.  Вип. 692-693. –Чернівці, 2014.  С.145–148.
 33. Петришин М.Й. Параметричні прикметники гомерівського епосу: перцептивний та неперцептивний зміст. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  Вип. 129 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. С. 90–94.
 34. Петришин М.Й. Особливості трактування концепту доляв латинській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Вип. 43.  Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014.  С. 232–236.
 35. Петришин М.Й. Дериваційний потенціал концепту “білий колір” в латинській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”.  Вип. 35.  Острог: Видавництво “Острозька академія”, 2013. С.278–281.
 36. Петришин М.Й. Семантика прикметників лінійного розміру в давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).Вип. 115 (1).  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. С. 195–198.
 37. Петришин М.И. Семантика прилагательного magnus в латинском языке. Проблемы античного мира и современность. Межвузовский научный сборник. Вып. IV.  Алматы, 2013.  С. 191–199.

Навчально-методичні праці

 1. Петришин М. Й., Загайська Г. М. Практикум з латинської мови для студентів спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 200 с.
 2. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Практикум  з латинської мови для студентів природничих спеціальностей: навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. 152 с.
 3. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Legamus et exerceamus : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 140 с.
 4. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars prima : збірник вправ для контрольних і самостійних робіт з латинської мови. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 172с.
 5. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars secunda : збірник тестів з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 148с.
 6. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Orbis Latinus (посібник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів).  Івано-Франківськ: Гостинець, 2009.  296с.
 7. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Lingua Latina (cursus brevis).  Івано-Франківськ: Гостинець, 2010.  167с.
 8. Петришин М.Й. Латинська мова для юристів (практична частина).  Івано-Франківськ, 2011.  48с.
 9. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Латинська мова (тексти і завдання).  Івано-Франківськ: НАІР, 2012.  180с.
 10. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Латинська мова і основи медичної термінології.  Івано-Франківськ: НАІР, 2012.  100с.

Латинська мова

Силабус ЛМ (СОА)/завантажити/

СИЛАБУС ЛМ АМЛ

Силабус ЛМ ЕК

Латинська мова та медична термінологія

2011 – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра  класичної філології

2016 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології

2022 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології. Тема: “Новітні технології викладання класичних мов у закладах різних рівнів акредитації”. Довідка № 02/15-255 від 08.02.2022

Сертифікати (2024)

Сертифікати (2023) 

 

 

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: marta.petryshyn@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника