Навчально-методичні матеріали

Навчальні посібники

Кононенко В.І., Кононенко І.В. Контрастивна граматика української та польської мов. – 2-е видання, виправлене. // В.І.Кононенко – К.: Слово, 2010 – 392 с. (20,1 др. арк.).

Кононенко В.І. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: Навчально-методичний посібник / За ред Н.В.Лисенко. – Киів – Івано-Фарнківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2011. – 254 с. (18 др. арк.)

Я.Мельник, О. Лазарович. Церковнослов’янська мова, вид. 3-є, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, 2012. – 252 с. (13,5 др. арк.)

Мельник Я.Г. Церковнослов’янська мова / Я.Г. Мельник, О.М. Лазарович. – Вид. 4-е, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 252 с. (14,82 др. арк.)

Навчально-методичні видання

Мельник Я. Спічрайтинг (методичні матеріали). Івано-Франківськ. 2019

Мельник Я. Помилки у структурі традиційної логіки. Івано-Франківськ. 2019

Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Lingva Latina (cursus brevis) / – Івано-Франківськ, 2010. – 167 с. (10,8 др. арк.)

Петришин М.Й. Латинська мова для юристів (практична частинна). – Івано-Франківськ, 2011. – 48 с. (2 др. арк.)

Паньків У.Л. Fasciculus paginarum. Робочий зошит з латинської мови для студентів гуманітарних спеціальностей. – Івано-Франківськ, 2011.

Дрогомирецький П.П., Данилюк І.І. Вступ до германської філології. Івано-Франківськ. 2014

Дрогомирецький П.П., Гуцуляк О.Б.. Основи індоєвропейського мовознавства та компаративістики. Івано-Франківськ, 2012

Мельник Я.Г. Афоризми Григорія Сковороди. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ, 2013. – 36 с. (5,5 др. арк.)

Мельник Я.Г. Афоризми Григорія Сковороди. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ, 2013. – 36 с. (4 др. арк.)

Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Латинська мова та основи медичної термінології. Івано-Франківськ. 2012

Мельник Я., Криворучко Н. Пролегомени до українського дискурсу. Івано-Франківськ. 2012

Мельник Я.Г., Лазарович О.М. Програма фольклорно-діалектологічної практики. – Вид. 2-е, перероблене і доповнене. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – 37 с. (2,5 др.)

Мельник Я.Г., Лазарович О.М. Програма фольклорно-діалектологічної практики. – Вид. 2-е, перероблене і доповнене. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – 37 с. (5,5 др. арк.)

Мельник Я.Г. Програма фольклорно-діалектологічної практики. Вип. 1. – Вид. 2-е, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – 44 с.(2,75 др. арк.) (2.75 др. арк.)

Мельник Я., Єрушевич Г. Ідейна спадщина Михайла Павлика. Хрестоматія-посібник. – Вид. 3-тє, випр., доп. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 596 с. (34,5 др. арк.)

Дрогомирецький П.П., Пена Л.І. Вступ до мовознавства. Івано-Франківськ. 2015

Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Практикум з латинської мови для студентів природничих спеціальностей. Івано-Франківськ. 2015

Паньків У.Л. Збірник завдань з латинської мови для самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ, 2016.

Мельник Я.Г. Лірика П. Грабовського (досвід нетрадиційної хрестоматії) / Я. Мельник, Г. Єрушевич. – Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017. – 80 с. (4,65 д

Дрогомирецький П.П., Ілійчук І.В. Основи китаїстики. Івано-Франківськ. 2017

Паньків У.Л. Legimus Latine (Збірник текстів для перекладу). Івано-Франківськ. 2019

Петришин М.Й., Загайська Г.М. Legamus et exerceamus : навчальний посібник.   Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 140 с.

Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars prima : збірник вправ для контрольних і самостійних робіт з латинської мови. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 172с.

Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars secunda : збірник тестів з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 148с.