Тематика курсових і дипломних робіт

Тематика кваліфікаційних  робіт

2023-2024 н.р.

Проф. Мельник Я.Г.

 1. Гончар В. Типологія мовлення головного героя у романі Д.Дефо «Робінзон Крузо».   (Факультет іноземних мов).
 2. Перепічка Ю.  Лексико-словотвірні особливості фірмонімів у сучасному англійськомовному дискурсі.  (Факультет іноземних мов).
 3. Озарко З. Типологія звертань в англійській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі епістолярних текстів). (Факультет іноземних мов).
 4. Князевич С.  Дискурсивно-семантичні реалізація соціоментальних категорій «гідність» і «шляхетність» у британській мовній картині світу (на матеріалі епістолярію другої половини 20 століття).  (Факультет іноземних мов).
 5. Якимів Х. Імплікативні маркери наміру в англійській народній казці: лексико-семантичні та комунікативні аспекти.  (Факультет іноземних мов).

2022-2023 н.р.

Проф. Мельник Я.Г.

 1. Рудяк Д. Семантико-семіотична специфіка кольорозначень у системі англ. мови ( на
  матеріалі…)
 2. Мартинюк Н. Лексико-семантичні засоби реалізації комічного у творах Марка Твена.
 3. Фоміна О. Типологія та прагматика внутрішнього мовлення персонажів в англомовних текстах (на матеріалі психологічної прози пер. пол. ХХ ст.)
 4. Стельмащук Ю. Мовностилістичні та семантико-прагматичні особл. порівнянь у
  англомовних поетичних текстах др. пол. ХХ ст.

2021-2022 н.р.

Доц. Воробець О.Д.

1.Гугняк І.В. (Педагогічний факультет)

Розвиток інфомедійної грамотності молодших школярів на уроках української мови

Проф. Мельник Я.Г.

 1. Кушніпенко М. (Факультет іноземних мов).
 2. Типологія комунікативної поведінки персонажів у творі Д.Р. Кіплінга “Книга джунглів”
 3. Лукач Ю. (Факультет іноземних мов). Вербалізація концепту “кохання” у текстах англомовної рок-музики кінця ХХ початку ХХІ століть
 4. Мельник І. (Факультет іноземних мов). Типологія прихованого імперативу у газетних заголовках: на матеріалі сучасної англомовної преси
 5. Мельник С. (Факультет іноземних мов). Фразеологічні одиниці з компонентом темпоральності у сучасній англійській мові
 6. Морис І. (Факультет іноземних мов). Типологія заперечень у англомовному поетичному дискурсі поч. ХХІ ст.

2020-2021 н.р.

Проф. Мельник Я.Г.

1.Фабійчук І.І. (Факультет іноземних мов)

Лексико-семантичні та дискурсивно-етнокультурні особливості перекладу творів   В.Стефаника

2. Якимів І.В. (Факультет іноземних мов)

Мовнокомунікативні особливості антропоморфних та зооморфних персонажів у англомовних казках

3. Ткачук А.Д. Вербалізація мовної картини світу у комунікативній поведінці представників кримінального світу(на матеріалі англомовних  кінострічок др. пол. ХХ ст.)

Вербалізація мовної картини світу у комунікативній поведінці представників кримінального світу(на матеріалі англомовних  кінострічок др. пол. ХХ ст.)

4. Супрунюк Х.В. (Факультет іноземних мов)

Мовностилістичні особливості реалізації художньо-образних трансформацій у англомовній поезії др. половини ХХ ст.

5. Скрицька М.Я. (Факультет іноземних мов)

Еволюція основних юридичних термінопонять у англомовному дискурсі ХІХ-ХХІ ст.

Доц. Ґрещук В.В.

1. Роман (Деженіцька)  М. (Факультет філології)

Географічна та демонологічна лексика села Косівська Поляна Рахівського району Закарпатської області та особливості її вивчення у закладах освіти

2. Пуршега І. (Факультет філології)

Обрядова весільна та родильна лексика села Голови Верховинського району Івано-Франківської області

3.Слободян (Дерев’янко) Т. (Факультет філології)

Культура міжособистісного спілкування в учнівському середовищі

Чеховська В. (Факультет філології)

Відомості з діалектології на уроках української мови.

Доц. Воробець О.Д.

1. Якубовська К.О.(Педагогічний факультет)

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 3 класу засобами інтерактивних технологій на уроках мовно-літературного циклу

2. Мартинів Н.В.(Педагогічний факультет)

Розвиток комунікативної компетентності третьокласників на уроках мовно-літературного циклу

2019-2020 н.р.

Проф. Мельник Я.Г.

1.Конєва О. (Факультет іноземних мов)

Лексико-семантичні та смислові засоби реалізації християнсько-етичних цінностей у системі англійської мови: на матеріалі фразеологічних одиниць.

2.Стоколоса А.Я. (Факультет іноземних мов)

Лексико-семантичні засоби вираження психоемоційних станів у романі К. Кізі «Пролітаючи над гніздом зозулі»

3.Бартьєва А.І. (Факультет іноземних мов)

Структура семантичного поля з ядром «екологія» у сучасному англомовному дискурсі.

Доц. Ґрещук В.В.

Крупа М.І. (Факультет філології)

Методика вивчення обрядової регіональної лексики (за матеріалами родильної лексики Стрийщини)

7. Пуршега І.І. (Факультет філології)

Методика вивчення обрядової лексики (за матеріалами весільної лексики села Голови Верховинського району)

Доц. Воробець О.Д.

1. Савчин М. О. (Педагогічний факультет)

Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів засобами мобільних технологій

2. Диндин (Рак) Т. І. (Педагогічний факультет)

Навчання культури мовлення молодших школярів на уроках української мови

 

2018-2019 н. р.

Проф. Мельник Я.Г.

1.Бородайкевич Г.І. (Факультет філології)

Еволюція мікрополя “ментальність” в російській мовній картині світу: на лексикографічному матеріалі ХVІІІ – ХХІ ст.»

2.Зіміна Е.В. (Факультет філології)

Функціонально-семантичні особливості русизмів у сучасному молодіжному слензі м. Коломия: емоційно-експресивний, аксіологічний, прагматичний та соціолінгвістичний аспект

3.Шумейко Ю.Р. (Факультет філології)

Експліцитні та імпліцитні форми імперативу у творах словесного мистецтва (на матеріалі польської драматургії ХХ ст.)

4.Дзера І.О. (Факультет іноземних мов)

Функціонування лексико-семантичних структур на позначення “процесу говоріння” у дискурсі англійської казки

5.Зеленка І.В. (Факультет іноземних мов)

Семантико-типологічні особливості питальних речень у системі англійської мови: на матеріалі серіалу “Доктор Хаус”

6.Лисак К.М. (Факультет іноземних мов)

Особливості функціонування імперативу у сучвсній англомовній рекламі

7.Борис Ю.М. (Факультет іноземних мов)

Локативи у системі англійської мови: на матеріалі творів Дж. Лондона

8.Струтинська Т.В. (Факультет іноземних мов)

Типологія комунікативної поведінки у романі Дж. Оруела “1984”

9.Федик Л.М. (Факультет іноземних мов)

Структурно-функціональні особливості мікрополя “щастя” у сучасному англомовному дискурсі (на матеріалі стійких словосполучень)

10.Федишин М.В. (Факультет іноземних мов)

Типологічно-функцональні моделі звертання у сучасному англомовному дискурсі

11.Мостова Ю.О. (Факультет іноземних мов)

Вербалізація концептів “свобода” та  “любов” у англомовній бардівській пісні 80-х – 90-х рр. ХХ ст.

12.Сторощук С.В. (Факультет іноземних мов)

Функціонування розмовно-лайливої та пейоративної лексики у англомовних кінострічках на військову тематику

13.Чернецька Р.О. (Факультет іноземних мов)

Експресиви у політичних виступах Дж. Буша- молодшого, Б. Обами та Д. Трампа

14.Візнюк Н.М. (Факультет іноземних мов)

Ментальні та етнокультурні компоненти у стійких словосполученнях сучасної англійської мови

15.Семчук О. (Факультет іноземних мов)

Типологія лексико-семантичних та комунікативних табу у системі англійської мови: на матеріалі медіадискурсу

16.Біланчук (Торованин) Т.Я. (Факультет іноземних мов)

Функціонування анломовного кримінального жаргону у романі Стівена Лазера “Hard Landing”

Тематика курсових робіт 

2020-2021 н.р.

Доц. Ґрещук В.В.

1.Роман (Деженіцька) М. (Факультет філології)

Метод бесіди на заняттях української мови та шляхи його вдосконалення

2. Пуршега І. (Факультет філології)

Когнітивний підхід до вивчення української мови як шлях до вдосконалення комунікативної компетенції студентів.

2019-2020 н.р.

1. Бегмет О. В. Методика мовленнєвого розвитку учнів (Факультет філології)

2. Слободян Т.С. Робота над соціальними діалектами на уроках української мови у школах  (Факультет філології)

3. Чеховська В.В. Робота над територіальними діалектами на уроках української мови у школах (Факультет філології)

4. Мазур М.І. Діалектна обрядова лексика села Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області (Факультет філології)

2018-2019 н.р.

1. Лінгвопрагматичні аспекти категорії ввічливості на прикладі китайської та англійської мов.

2. Концепція “Табу” в міжкультурній комунікації.

3. Національна специфіка та особливості перекладу фразеологізмів у сучасній китайській мові.

4. Символізм сюжетної лінії “Подорож на захід”.

5. Почуття душі і філософські думки Су Дун По.

6. Ідеографія як мовний засіб передачі картин світу в поезіях Лі Бо.

7. Вплив розвитку китайської ієрогліфічної писемності на сучасне суспільство.

8. Стилістичні особливості мови сучасної китайської преси.

9. Етимологічний аналіз службових слів в китайській мові як спосіб їх адекватного сприйняття та вживання.

10. Особливості функціонування дієслівно-об’єктних сполучень 离合词。

11. Нові тенденції у розвитку китайської лексики: буквенні слова.

12. Особливості ділового стилю в сучасній китайській мові.

13. Структура китайського речення: типологія та класифікація.

14. Лексичні запозичення в китайській мові: походження та класифікація.

15. Методика навчання студентів інтерпретації китайських ідіом 成语。

16. Навчання ієрогліфічної писемності в методиці викладання китайської мови (на прикладі мовних курсів).

17. Методика формування перекладознавчої компетенції у студентів при вивченні китайської мови.

18. Методики навчання китайської мови та оптимізація змісту на мовних курсах.

19. Ток-шоу як жанр китайського телевізійного дискурсу (лінгвопрагматичний аспект).

20. Психолого-педагогічні особливості опанування китайською ієрогліфікою.