Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Philology

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Philology

“Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія” – науковий журнал, головним завданням якого є публікація нових оригінальних наукових матеріалів, оглядових та проблемних статей з актуальних проблем філології.

Ідентифікатор медіаR30-02615 (зареєстровано Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення від 18.01.2024, №143)

Журнал включено до категорії “Б “Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук і доктора філософії” у галузі філологічних наук за спеціальністю – 035 “Філологія”.

Журнал видається з 2014 року.

Редакція приймає наукові статті для публікації в журналі на постійній основі протягом року.

Мова видання: англійська, українська.

Мова анотацій: англійська та українська.