Освітні програми

Проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Польсько-українських переклад та переклад з другої іноземної мови (англійської)».

Пропозиції та зауваження за освітньо-професійною програмою просимо надсилати на адресу oleksii.vorobets@pnu.edu.ua.