Наукові видання

 

Кононенко В.І. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : монографія. Київ; Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2021. 365 с.

/завантажити/

У монографії висвітлено комплекс проблем лінгвопрагматичного вивчення сучасного художнього дискурсу. Розглянуто теоретичні настанови щодо трактувань понять ідіостилю та ідіолекту з орієнтацією на вияви художнього новостилю. Схарактеризовано тлумачення засобів художньої тропеїстики у світлі тенденцій нового образотворення. В лінгвопрагматичному вимірі здійснений аналіз, що засвідчує інноваційні пошуки українського письменства. В додатку подано список основних наукових праць В.І. Кононенка в галузі українознавства.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, учителів, студентів, аспірантів, широкий загал читачів, яким не байдужий стан і перспективи подальшого розвою державної української мови.


Часопис “Етнос і культура”видається з 2003 року. За період 2003 – 2015 рр. видано 11 ілюстрованих випусків журналу “Етнос і культура”, в яких друкувались статті докторів та кандидатів наук, аспірантів і здобувачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, інших провідних університетів і наукових інститутів України, Польщі, Німеччини, Росії, США. У часописі висвітлюється широка проблематика етнокультурних, історико-політологічних, етнофілологічних, психолого-ментальних, освітньо-культурних питань. У центрі наукових зацікавлень часопису — поглиблений аналіз етнічних проблем регіону. У часописі є такі рубрики: “Етнос і суспільство”, “Етнос і регіони”, “Художня творчість і народна культура”, “Мова і нація”, “Психологія особистості”, “Освіта у аспекті культури”, “Пошуки, відкриття, гіпотези”, “Personalia”, “Рецензії, огляди”.

Виданням керує редакційна колегія на чолі з доктором філологічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим діячем науки і техніки В.І. Кононенком. Редколегія включає провідних науковців у галузі філології, історії, філософії, політології, психології, мистецтвознавства.

Спеціальності, за якими редакційна колегія рекомендує представляти статті в журналі:

          історичні науки:

07.00.01 – Історія України

07.00.05 – Етнологія

Видання “Етнос і культура” широко відоме в наукових колах, серед учительського корпусу і громадськості, на велику кількість статей журналу були посилання в інших наукових виданнях.