Мельник Ярослав Григорович

Кандидат філологічних наук,

професор кафедри загального та германського мовознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Науковий ступінь, вчене звання, посада:

Кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та германського мовознавства Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Загальний стаж роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації: 32 роки.

Навчання і стажування:

Останнє стажування:

1 жовтня 2018 р. – 26 січня 2019 р. Лодзинський університет (Польща)

На посаді професор кафедри з листопада 2014 року.

Вчене звання доцент з 1 квітня 1997 року.

Кандидат філологічних наук 19 жовтня 1994 року захист дисертації в Одеському університеті імені І. Мечнікова .10.02.02 – російська мова на тему: «Суб’єктивність у мові, словниках та художньому тексті».

Спеціаліст, спец. «Російська мова і література» кваліфікація – Вчитель російської мови і літератури – 1986 р., Івано-Франківський педагогічний інститут.

Дворічні курси польської мови в Київському національному університеті імені Т.Шевченка 1994-1996 р.

Наукові інтереси:

Неориторика, церковнослов’янська мова, лінгвопоетика, лінгвістичний аналіз тексту, структурна лінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвосеміотика.

Досвід, не пов’язаний із науково-педагогічною діяльністю:

Організатор трьох персональних художніх виставок, у тому числі і за кордоном: Сербія, Польща.

Організатор 5 персональних фотовиставок, у тому числі і за кордоном.

Учасник наукових телепрограм, зокрема «Світ навколо нас» на телестудії «Вежа» – 25 програм і інші.

Екстримальний туризм.

 

Монографії:

 1. Ярослав Мельник. Субъективность как языковая категория.– Ивано-Франковск: Плай, 1997. – 130 с.
 2. Ярослав Мельник. Субъективность как языковая категория. // Вид. 2-е, стереотипне.– Ивано-Франковск: Плай, 1998. –130 с.
 1. Ярослав Мельник, Тарас Ткачук. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (мальований посуд).– Івано-Франківськ, Плай, 2000.– 237 с.
 1. Агаджанян Н.А., Полатайко Ю.А. Экология, Здоровье, Спорт. – Ивано-Франковск – Москва: Плай, 2002 (редагування).
 1. Я.Мельник, Н.Криворучко. Пролегомени до українського дискурсу: етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспкт. – Івано-Франківськ, 2012. – 260 с.(14,5 др. арк.)
 2.  Мельник Я. Г. Пролегомени до українського дискурсу: етнокультурний, соціально-політичний та лінгво-семіотичний аспекти. Вид. 2-ге, випр. та переробл. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. 404 с . 

Навчальні посібники та методичні рекомендації

 1. Ярослав Мельник, Ольга Лазарович. Історія польської мови. Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету. Спеціальність „Польська мова і література”.– Івано-Франківськ: Плай, 1996.–24 с.
 1. Мельник. Топонімія Західної України: проблеми найменування та перейменування // Програма спецкурсу для студентів філологічного факультету.– Івано-Франківськ: 1997.–29 с.
 1. Ярослав Мельник. Основи риторики // „Риторика” для студентів юридичного факультету: Методичні рекомендації.– Івано-Франківськ: Плай, 1997.–24 с.
 1. Ярослав Мельник. Основи судової риторики // Методичні рекомендації до курсу „Основи судової риторики” для студентів юридичного факультету.– Івано-Франківськ: Вид.-во „Альфа”, 1998.–26 с.
 1. Ярослав Мельник. Програма фольклорно-діалектологічної та етнографічної практики // Методичні рекомендації до проведення фольклорно-діалектологічної та етнографічної практики для студентів філологічного факультету.– Івано-Франківськ: Плай, 1999.– 44 с.
 1. Ярослав Мельник, Ольга Лазарович. Методичні рекомендації до проведення фольклорно-діалектологічної та етнографічної практики для студентів філологічного факультету. Спеціальність „Польська мова і література”– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– 38 с.
 1. Ярослав Мельник, Геннадій Єрушевич. І буде мовлене слово. Навчально-методичні матеріали з риторики та етики. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 65 с.
 1. Ярослав Мельник, Геннадій Єрушевич. Мудрість східних слов’ян: досвід логіко-пареміологічного збірника.–Івано-Франківськ: Плай, 2002–60 с.
 1. Ярослав Мельник. Елементарна логіка / Посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 68 с.
 1. Ярослав Мельник. Вступ до риторики . – Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. – 158 с.
 1. Ярослав Мельник. Мудрість східних слов’ян. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2003. – 112 с.
 1. Ярослав Мельник. Поэзия Михайла Ломоносова. – Івано-Франківськ, 2003. – 152 с.
 1. Ярослав Мельник. Світогляд М.Павлика. Хрестоматія. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 168 с.
 1. Мельник, Я. Г. Церковнослов’янська мова [текст]: посібник / Я. Мельник, О. Лазарович. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 242 с.
 1. Єрушевич, Г. Д. Світогляд М. Павлика [Текст]: хрестоматія / Г. Д. Єрушевич, Я. Мельник; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. –168 с. – Бібліогр.: с. 163-165
 1. Ярослав Мельник. Елементарна логіка. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 67 с.
 1. Ярослав Мельник. Мудрість африканських народів. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 98 с.
 1. Мельник Я.Г. Мудрість єврейського народу. – Івано-франківськ, 2005. – 10 др. арк.
 1. Мельник Я.Г., Єрушевич Г.О. Вступ до риторики. Івано-Франківськ. – 2005. – 10 др. арк.
 1. МельникЯ.Г. Historia językoznawstwa polskiego/ Wybуr I opracowanie. – Ivano-Frankiwsk, 2006. – 8 др. арк. (у співавторстві).
 1. Мельник, Я. Г.Мудрість африканських народів / вид. 2-е перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, Плай, 2007. – 127с.
 1. Мельник Я, Лазарович О. Церковнослов’янська мова. — Вид. Друге, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, 2008. – 244 с. (15, 25 др. арк.).
 2. Cвітогляд Павлика. Хрестоматія. – Вид. друге, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ, 2008. – 8 др. арк.
 1. Я.Мельник, О.Лазарович. Церковнослов’янська мова, вид. 3-є, перероблене та доповнене. – Івано-Франківсь, 2012. – 252 с.(13,5 др. Арк.)
 1. Методичні рекомендації до проведення літньої фольклорно-діалектлогічної практики (фольклорно-діалектологічний та етнографічний питальник для проходження практики в польськомовному середовищі). – Видання 2-е, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, 2013. – 38 с. (2,5 др. арк.).
 1. Методичні рекомендації до проведення літньої фольклорно-діалектлогічної практики (фольклорно-діалектологічний та етнографічний питальник для проходження практики в російськомовному середовищі). – Видання 2-е, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, 2013. – 43 с. (2,75 др. арк.).
 1. Логіка та етика (досвід тематичного упорядкування традиційних словників). Словник у співав. З Г. Єрушевичем. / Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 120 с.
 1. Лірика П. Грабовського (досвід нетрадиційної хрестоматії) / Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017. – 80 с.
 1. Церковнослов’янська мова / Вид. 4-е, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 252 с.
 1. Логіка та етика. Лінгвокомунікативний елемент / Видання 2-е, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія-Форте. 120 с.
 1. Спічрайтинг: методичні матеріали / Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 140 с. (8,14 др. арк.) ISBN 978-966-640-464-3.
 1. Помилки у системі традиційної логіки / Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – 180 с. (6,28 др. арк.). ISBN 978-966-640-467-4
 2. Спортивна медицина. Підручник для  вищих навчальних закладів.Переклад з російської мови з коментаряти. Київ КНУ Імені Тараса Шевченка, 2020. 820 с.

Статті у наукових збірниках:

 1. Коммуникативній феномен морально-этических посылов  Иисуса Христа; дискурсивно-      типологический аспект. Учені записки Лодзинського університету – Acta Universitetes Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. №16.  Лодзь, 2020. С.
 2. Коммуникативно-риторический портрет  Остапа Бендера:семантико-семиотический и дискурсрлогтческ4ий аспекты./ Сочинский государственный университет// Лингвориторическая парадигма: теоретические аспекты. Сочи- 2020.- № 25-2. – С.30-
 3.  К вопросу  о  неопарадигматической интерпретации конфликта классической риторики и неориторики: дискурс-анализ./Сочинский университет// Лингвориторическая  парадигма: теоретический и  прикладные аспекты. Сочи. 2019.№ 24.-С.22-27.
 4. Морально-аксіологічні та морально-етичні рамки комунікативних актів у текстах Нового Заповіту./Зб. англомовний в-во ПНУ, 2020.(1.5.  д.а.)
 5. Адресации и посылы  в раннем творчестве А.Ахматовой/Вчені записки Таврійського національного університету імені  В.Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Том 30(69) 35. 2019. Український Ахматовський збірник. Вип.2(14).- Київ: Гельветика. 2019.
 6. Лінгвокультурні параметри функціонування евфемізмів і табу у східнослов”янському дискурсі. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2020.- С.
 7. До питання стереотипу родини в українській етнокультурі:лінгво-семіотичний та ментально-соціологічний аспекти. Зб. на честь 80-річчя проф. М.П.Лесюка.-Івано-Франківськ. :2020.- С.
 8. Метаморфозы и трансформации в творческом наследии Б. Олийныка. Вчені записки Таврійського національного   університету імені В.Вернадського. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. Том 31. №6. 2020. Київ: Гельветика, 2020.С.
 9. Ярослав Мельник. К вопросу об общих закономерностях строения произведения словесного искусства // Вопросы русского языкознания: Межвуз. сборник научн. трудов.–Кировоград, 1993.–С.165-168.
 10. Ярослав Мельник. Проблеми суб’єктивних моментів значення слова в сучасній слов’янській лексикографії // Проблеми контрастивної лінгвістики / Тези міжвуз. наук. конф. 18-20 травня 1993.– Кіровоград, 1993.–С.155-156.
 11. Ярослав Мельник..Некоторые аспекты отражения субъективных моментов значения слова в словарях и художественном тексте // Семантика мови і тексту. – Ч.1.– Матер. Міжнар. наук. конф. 13-15 жовтня 1993.– Івано-Франківськ, 1993.–С.206-208.
 12. Ярослав Мельник. Астрогнозія – можлива модель опису „картини світу” // Семантика мови і тексту. – Ч.3.–Матер. міжнар. наук. конференції. 13-15 жовтня 1993.– Івано-Франківськ, 1993.–С.79-80.
 13. Ярослав Мельник. Семантика языковой единициы текста и прблема моделирования „языковой картины мира” // Семантика языковых единиц: Тезисы межвуз. конф. / 1-3 марта 1994. – Москва, 1994. – С.76-79.
 14. Ярослав Мельник. К проблеме определения понятия субъекта и субъективности в языке // Функциональная лингвистика / Ч.2.– Матер. междунар. научн. конф.– Ялта. 24-28 апреля 1994.–Симферополь, 1994.–С.81-83.
 15. Ярослав Мельник. Засоби творення комічного в повісті Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я” // Сатира і гумор в українській літературній традиції / Тези міжвуз. наук. конф. 11-12 травня 1994.– Чернівці, 1994.–С.112-114
 16. Ярослав Мельник. Мовностилістичні особливості використання фразеологізмів у творах О.Кобилянської // Матер. Всеукр. наук. конф., присв. 160-річчю від дня народження Ю.Федьковича.– Чернівці, 13-15 жовтня 1994.–Чернівці, 1994.–С.118-119.
 17. Ярослав Мельник. Эволюция дефиниции и анализ произведения словесного искусства // Проблемы анализа текста.– Харків, 1994.–С.360.
 18. Ярослав Мельник. До проблем моделювання „мовної картини світу” // Наук. читання, присвячені 50-річчю створення кафедри російської мови філологічного факультету Львівського університету.– Львів, 1995.–С.45-50.
 19. Ярослав Мельник. До питання про походження фонеми (диграфа) ы // Матер. III-іх наук. читань, присвячених пам’яті І.Ковалика.– Івано-Франківськ, 1995.–С.156-157.
 20. Ярослав Мельник. К проблеме определения понятия „ментальность” // Функціональна лінгвістика. Проблеми і перспективи / Матер. наук. конф. 24-28 квітня 1995.– Сімферополь, 1995.–С.48.
 21. Ярослав Мельник. Звичаї та повір’я волинян як об’єкт художнього відображення в літературі (на матеріалі „Лісової пісні ” Лесі Українки та „Олесі” О.Купріна) // Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури / Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.: Колодяжне 24-25 лютого 1996.– Луцьк, 1996.–С.32-33.
 22. Ярослав Мельник. Аксиологический аспект проблемы интерпретации художественого текста // Матер. конф. „Функціональна лінгвістика: принципи організації тексту” Ялта, 7-11 жовтня 1996.–Сімферополь, 1996.–С.112-113.
 23. Ярослав Мельник. Ціннісно-орієнтаційний компонент структури аналізу художнього тексту // Матер. У Міжнар. наук. конф. „Семантика мови і тексту”, Івано-Франківськ, 30 вересня-2 жовтня 1996.– Ч.1.–Івано-Франківськ, 1996.–С.128-129.
 24. Ярослав Мельник. Про культуру видання давньоруських та староукраїнських пам’яток // Матер. У Міжнар. наук. конф. „Семантика мови і тексту”, Івано-Франківськ, 30 вересня-2 жовтня 1996.– Ч.2.- Івано-Франківськ, 1996.–С.118-119.
 25. Ярослав Мельник. Словарная помета как способ отражения субъективности (субъективных моментов значения слов) в словарях // Проблеми аналізу тексту в сучасній науці.– Івано-Франківськ, 1996.–С.105-112.
 26. Ярослав Мельник. Про походження диграфа Ы // Матер. міжнар. наук. Кирило-Мефодіївської конференції, Одеса, 27-28 травня 1996.– Одеса, 1996.–С.33-34.
 27. Мельник, Я. Українська мова в освіті як культурологічна проблема. (Системний підхід) / Я. Мельник // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти [текст]: збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції / ред.-упоряд. В. Грещук. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 209-212.
 28. Ярослав Мельник. Українська мова в освіті як культурологічна проблема // Українська мова в освіті.– Івано-Франківськ, Плай, 2000. – С.209-212.
 29. Ярослав Мельник. Словесний знак як індекс культури //Зб. наук. статей „Семантика мови і тексту”. –Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С.378-382.
 30. Мельник, Я. Деякі проблеми адекватності перекладу творів В. Стефаника [текст]: збірник наукових праць /Я. Г. Мельник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України, Кіровоград. Держ. Пед.. ун-т ім.. В. Винниченка; Відп. ред. В. В. Лучик. – Кіровоград, – Вип. 26. – С. 150-159.
 31. Ярослав Мельник. Слово як явище семіотико-культурологічного характеру // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.У. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С.12-16.
 32. Ярослав Мельник. Балкано-балтійська мовна картина світу як етнокультурологічна проблема // Україна і слов’янський світ: історія і сучасність. – Рівне, 2001. – С.4-8.
 33. Ярослав Мельник. Дохристиянська літературна традиція та християнська модель світу: проблеми діалогу культур // Християнство та слов’янські культури. – Київ: Вид. Слов’янського ун-ту, 2001. – С.179-184.
 34. Ярослав Мельник. Художня література як міф // Зарубіжна література. – 2001. – № 5.– С.33-36.
 35. Ярослав Мельник. Деякі проблеми сучасної етнопсихолінгвістики // Міжвуз. збірник. Психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С.65-77.
 36. Ярослав Мельник. Деякі проблеми фольклористики: лінгвосеміотичний аспект // Наук. записки Тернопільського університету. Філологія. – Тернопіль: Вид. Тернопільського ун-ту, 2001. – С.34-41.
 37. Ярослав Мельник. Деякі аспекти акцентуаційного підходу до аналізу творчості Василя Стефаника // Вісник Чернівецького університету. Серія „Слов’янські мови“. – 2002.
 38. Ярослав Мельник. В.І.Даль і проблеми сучасної східнослов’янської лінгвогеографії // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження В.І.Даля. – Київ, 2001. – С.38-42.
 39. Ярослав Мельник.Закони, за якими розкривається художня література // Всесвітня література в середніх учбових закладах України. – 2001. – № 6. – С.31-32.
 40. Єрушевич, Г. Д. І буде мовлене слово… Красно говорить приятель, а правду каже неприятель [Текст]: навчально-методичні матеріали з риторики та етики / Г. Д. Єрушевич, Я. Г. Мельник; Прикарпатський ун-т ім.. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 65с.
 41. Ярослав Мельник. Доброхотство как форма нового мышления: культурологический аспект // Матер. Первой Всерос. конф. доброхотов в с.Михайловском. 10-14 дек. 2001 г. – С.-П-б, 2002. – С.116-121.
 42. Ярослав Мельник. Психолінгвістично-диференційний підхід до інтерпретації творів словесного мистецтва // Збірник „Філософія. Соціологія. Психологія“. Вип.3. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.
 43. Ярослав Мельник. Дорога в Михайловское // Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вып.3, Киев, 2002. – С.8-11.
 44. Мельник Я. Франкові «Чуда св. Миколая»: інтертекстуальні паралелі / Я. Мельник // Сучасний погляд на літературу: наук. збірник. – К., – Вип. 8: Франкознавство. – С. 48-57.
 45. Мельник Я. «Ізмарагдові» легенди Івана Франка: тексти й інтерпретації / Я. Мельник //Франкознавчі студії [Текст]: збірник наукових праць / Є. Пшеничний (голов. ред), А. Войтюк, В. Винницький та ін. – Дрогобич, – Вип. 2. – С. 228-236.
 46. Єрушевич Г.Д. Мудрість слов’янських народів [Текст]: навчально-методичний посібник з пареміологічної логіки /Г. Д. Єрушевич, Я. Г. Мельник; Прикарпатський ун-т ім.. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. – 168с.
 47. Єрушевич Г. Д. Вступ до риторики [Текст / Г. Д. Єрушевич, Я. Г. Мельник; Прикарпатський ун-т ім.. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. – 160с. – Бібліогр.: с. 152-157.
 48. Єрушевич Г. Д. Мудрість східних слов’ян: досвід логіко-пареміологічного збірника [Текст]: навчально-методичний посібник / Г. Д. Єрушевич, Я. Г. Мельник; Прикарпатський ун-т ім.. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 60с.
 49. Ярослав Мельник. Лексико-семантична структура слова „козак“ у слов’янських мовах (контрактивний аспект) // Семантика мови і тексту / Збірник статей VIII Міжнародна наукова конференція 22-24 жовтня 2003 р. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.325-328.
 50. Мельник Я.Г. На «старі теми» Франкові «Чуда» Св. Миколая / Я. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна [текст]. – Львів, – Вип. 32: Франкознавство. – С. 72-80.
 51. Мельник Я.Г. Із «Пакосного роду літератури»: непомічені рецензії Івана Франка / Я. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна [текст]. – Львів, – Вип. 32: Франкознавство. – С. 236-240.
 52. Мельник Я.Г. Концепти “життя”, “смерть” у творчості Василя Стефаника // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Хмельницький, 2005. – 1 др. арк.
 53. Мельник Я.Г. Екологія слов’янських мов у контексті англомовної експансії // У Міжнародна науково-практична конференція “Українська література, ментальність, духовність. – Кривий Ріг, 2005. – 0, 5 др. арк.
 54. Мельник Я.Г. Книги «високої поетичної стійкості» чи «упадок смаку»?: Іван Франко про поетику апокрифів / Я. Мельник // Франкознавчі студії [текст]: збірник наукових праць / Пшеничний Є. (голов. ред.), А. Войтюк, Л. Винар та ін. – Дрогобич, – Вип. 3. – С. 203-210.
 55. Мельник Я.Г. Лексико-семантичні засоби творення комічного у творчості Марка Твена // Проблеми українського мовознавства. – Сімферополь, 2005. – 0,5 др.арк.
 56. Мельник Я.Г. Особливості функціонування концепту“дорога” у слов’янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу. – К.:КНУ, 2006. – 0,5 др. арк.
 57. Мельник Я.Г. Функціонування стереотипів у слов’янських мовах та художньому тексті // Матеріали конференції “Сучасні процеси міжкультурної взаємодії і мовна практика”. – Тирасполь, 2006. – 0,5 др. арк.
 58. Мельник Я.Г. Особливості функціонування діалектної лексики у творчості С.Вінценза та Г.Хоткевича // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С.123 – 126.
 59. Мельник Я.Г. Семіотична природа мовного знака як лінгвістична проблема // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. –С. 383-385.
 60. Мельник Я. Старознавчі сторінки творчості Івана Франка: «Пісня Дебори» / Я. Мельник // Українське літературознавство [текст]: збірник наукових праць. – Львів, Випуск 68: Іван Франко Статті й матеріали. – С. 247-259
 61. Мельник Я.Г. Категоризація світу та картина світу: когнітивний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Іноземна мова як фактор входження у міжнародний освітній простір. – Умань: АЛМІ, 2007. – С. 116-118 (0,5 др. арк.)
 62. Мельник Я.Г. Ментально-етнокультурні особливості фразеологічних новоутворень радянської епохи: семіотичний аспект // УІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Українська література: духовність і ментальність”. – Кривий Ріг, 2007 (0,5 др. арк.).
 63. Мельник Я. Г. Семантико-семіотична структура культурних констант епохи тоталітаризму ( на матеріалі гасел радянської епохи) / актуальні проблеми філології та перекладознавства. 3т наукових праць. Ч.2., вип. 3. – Хмельницький, ХНУ, 2007. – С. 42-45.
 64. Мельник Я.Г. Емоційно-експресивна трансформація кримінального жаргону і молодіжний дискурс // Матеріали конференції “Мова і сучасність” КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 0,5 др. арк.
 65. Мельник Я. Лексика старослов’янських та церковнослов’янських пам’яток / Я. Мельник, О. Лазарович // Церковнословянська мова [текст]: навчально-методичний посібник / Я. Мельник, О. Лазарович. – Ів.-Франківськ, – С. 72-75.
 66. Мельник Я. Г. Дохристиянська традиція та христичнська модель світу: проблеми діалогу культур / Вісник Київського інституту. Словянський університет, вип. №9, філологія. – К.: Слов. Університет, 2008. – С. 179-183.
 67. Мельник Я.Г. Трансформация лексического значения слова в молодежном сленге // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. 2. – Симферополь, 2009. – С. 72-75 (0,5 др. арк.).
 68. Мельник Я.Г. Эмоционально-экспрессивные трансформации криминального жаргона и молодежный дискурс / Міжвуз. Збірник «Мовні і концептуальні картини світу». Вип. 25, 4.3. – Київ: видавництво КНУ, 2009. – 2009. – С.41-46 (0,5др. Арк.).
 69. Мельник Я.Г. Язык молодежи и социальный пол, или миф о гендере /Націон. ун-т «Острозька академія». Наукові записки. Вип. 11. – Острог: вид. Нац ун-ту «Острозька академія»,2009. – С.284-290 (0,5 др. арк.).
 70. Мельник Я.Г. Граффити в современном молодежном дискурсе //Матеріали Х міжнар. науково-практ. конф. «Семантика мови і тексту». – Ч. ІІ. -Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С. 207-209 (0,5 др. арк.).
 71. Мельник Я.Г. Гуцульські етнокультурні феномени як елемент поетичної картини світу Станіслава Вінценза // Матеріали Х міжнар. науково-практ. конф. «Семантика мови і тексту». – Ч. ІІ. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С. 167-169 (0,5 др. арк.).
 72. Мельник Я.Г. Микро- и макроструктуры в современной лингвистике // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наукових праць. – Вип. 4. – Хмельницький: Видавництво ХНУ, 2009. – С. 127-130 (0,5 др. арк.).
 73. Мельник Я.Г. Гендерный контекст в лингвистике и переводе // Методологічні проблеми сучасного перекладу. Матеріали УІІІ Між ран. Наук.-практ. Конф. 25 січня 2009 року. – Суми: СумДУ, 2009. – С.76-78.
 74. Мельник Я. Г. Риторика та неориторика: проблеми методології / Українське мовознавство, №39/1, 2009. – С. 315-322.
 75. Дрогомирецький П. Хроніка: [матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту» організованої Інститутом філології Прикарпатського нац. ун-ту ім.. В. Стефаника 21-23 вересня 2009 р.] / П. Дрогомирецький, Я. Мельник // Мовознавство. – 2010. – №6. – С. 94-95.
 76. Мельник Я.Г. Типологія стратагем мислення в контексті державотворчих інтенцій: [ментальна типологія] / Я. Мельник, Н. Криворучко // Етнос і культура [текст]: часопис. – Ів.-Франківськ, – №6-7. – С. 172-182.
 77. Мельник Я. Г. Современный молодёжный сленг и средства массовой информации // Функциональная лингвистика, №1, т.2, 2010. – С. 71-73.
 78. Мельник Я. Г. Експресивінсть у молодіжному слензі як спосіб вираження ставлення до невловимої дійсності / Наукові праці. Серія Філологія. Мовознавство: вип. 106, т.119, 2010. – Миколаїв, в-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – С. 44-47.
 79. Мельник Я. Г. Емотивно-оцінна функція ремарки: прагматико-когнітивний аспект // Наукові записки. – Вип. 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. (1 др. арк).
 80. Мельник, Я. Г. Феномен громадянина у контексті еволюції соціально-політичних систем / Я. Г. Мельник, Н. В. Криворучко // Гілея. – 2011. – №5. – С. 481-492.
 81. Мельник, Я. Г. Феномен громадянина у контексті еволюції соціально-політичних систеМентальні типи мислення і державотворчий процес / Я. Г. Мельник, Н. В. Криворучко // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. – К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2011. – №4. – С. 139.
 82. Мельник Я. Г. Неправда (обман) як компонент політичного дискурсу //Функциональная лингвистика. Научний журнал №2, т.2, 2011. – С. 31-35.
 83. Мельник Я. Г. Терминосистема современной риторики: проблемы методологии / Семантика и функционирование языковых единиц в разных типах речи. Материаыл международной конференции, посвящ. 1000-летию города Ярославля. Ч.2. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 56-60.
 84. Мельник Я. Г. Аграрний тип мислення в контексті державотворчих інтенцій / Я.Г.Мельник, Н.В.Криворучко //Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 27-35. (1,5 др. арк.).
 85. Мельник Я. Г. Клієнтизм у процесі формування українського соціально-політичного простору / Влада та управління. Збірник наукових праць. Вип.2. – Чернівці, букрек, 2012. – С. 146-157.
 86. Мельник, Я. Г. Антиномии и противоречия контекстной синергетики текстового пространстве: на метри але русской поэзии ХХ века / Функциональная лингвистика. Научный журнал, №4, 2012. – С. 22-24.
 87. Мельник Я. Г. Мова та реальна дійсність: спроба нової епістемології // Семантика мови і тексту: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С.389-392. (1 др.арк.).
 88. Вставні конструкції як засіб реалізації імпліцитності / А.М.Ерліхман, Я.Г.Мельник // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [наук. журнал / голов. ред. В.Д.Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Т. 9. – № 1 (25). – С. 32-40 (1 др. арк.).
 89. Erlikhman, Ya.Melnik // What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia. [ed. by Adam Glaz, Hubert Kovalewski and Anna Weremczuk]. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 54-65 (1 др. арк.).
 90. Jaroslaw Melnyk, Natalia Kryworuczko Imitacja jako element dyskursu — kontekst ukrainski // Studia nad wiedza. Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialnosci. Lublin, 2012.
 91. Мельник Я.Г. Програма фольклорно-діалектологічної практики. Вип. 1 Видання 2-е перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ, Плай, 2013. – 44с.
 92. Мельник Я.Г. Антиномии и противоречия как синергетико-моделирующие субстантивы текствого пространстве: на матери але русской поэзии нач. ХХ века / М-лы VІІІ международной заочной научно-практической конференции. Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Ч.2, 2013. – М.: Изд-во Международній центр науки и образвания, 2013. – С. 173-180.
 93. Мельник Я., Возняк С. Антиномії та протиріччя як синергетико-моделюючі субстантиви текстового простору: на матеріалі української поезії ХХ ст. / Ярослав Мельник, Святомира Возняк // Етнос і культура. Часопис Прикрапатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2011-2012. – № 8-9. – С. 190-197.
 94. Мельник Я.Г. Антиномии и противоречия как синергетические субстанции текстового пространства и проблемы перевода / Я.Г. Мельник // Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования. Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Симферополь: Изд-во Таврический нац. Университет имени В.И. Вернадского, 2013. – С.49-52.
 95. Мельник Я., Свищ О. Феномен етнокультурного маргінесу та євроінтеграційні процеси: український контекст / Ярослав Мельник, Оксана Свищ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Випуск 15. Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття». – Острог, 4-5 квітня 2014 року. С. 210-216.
 96. Риторика та неориторика: конфлікт методологій / Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.Василя Стефаника, 2015. – Вип-44-45. – С. 174 – 179.
 97. Пейоративна лексика у східнослов’янській картині світу: еволюційний аспект / Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. – Вип. 44-45. – С. 30 – 37.
 98. Социолингвистический компонент лексемы ‘товарищ’ в языковой картине мира восточных славян / Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Умань: ФОП Жовтий. – С. 29 – 34.
 99. The evolution of the semantic structure of the lexeme ‘HUSBAND’ inthe british linguistic world smage / The USA jornal of Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing. – 2016. № 4. P. 3 – 6.
 100. Сценарії комунікативної поведінки в українському мовно-культурному просторі (на матеріалі української народної пісні) / Етнос і культура. – № 12-13. – 1916. – С. 132 -132.
 101. Простір мистецтва як художньо-педагогічний феномен / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ‘Сучасна україністика: проблеми мови, літератури й культури’. – Ізмаїл, 2016.
 102. Неправда, обман у сценаріях комунікативної поведінки (на матеріалі української народної пісні) / Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 120 – 129.
 103. Лексико-семантичні та комунікативні засоби експлікації психоаномальних станів: на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – плч. ХХ ст. / Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. – С. 21-27.
 104. Actualization of Leadership as a key Category of Neoeconomical Community: Socio-Cultural and Educational Aspects / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Volum 6, No. 1, 2019. S. 50-59.
 105. Communicative Act sn the Texts of the New Testament Cospels: Mental and Axiological, Moral and Ethical Factors / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Vol. 6, No. 2, 2019. S. 119-128.
 106. Проблема толерантності у сучасному європейському полікультурному просторі: християнсько-етичний та культурно-комунікативний аспекти / Studia Ucrainica Warsoviensia. 6. Universytet Warszawski. Warszawa, 2019. № 7. S.248-256
 107. Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу: етнокультурний, соціально-політичний та лінгвосеміотичний аспекти. Видання друге, виправлене та перероблене. Івано-Франківськ, 2023. 400 с. (23 д.а.)

 108. YAROSLAV MELNYK and others. IMAGE AS AN EDUKATIONAL COMPONENT OF PERSONNEL POLICY IN PUBLIK MANAGEMENT BODIES: HUMANITARIAN ASPEKT/AD ALTA, № 13, ISSUE 2, SPECIAL XXXV, 2023. P.122-129. (WEB OF SCIENCE)

 109. Сабадуха В.О., Мельник Я.Г. Принцип ієрархії: філософська, психологічна та соціологічна інтерпретація/Філософські дискусії: збірник наукових праць. 2023, Вип.2. Наукове Товариство імені Тараса Шевченка Івано-Франківський обласний осередок. Філософська комісія. Івано-Франківськ, 2023. С.123-141.

 110. YAROSLAV MELNYK and others. INTERNATIONAL SOCIO-LEGAL APPROACHES TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN CONDITION OF DIGITALIZATION / AD ALTA, № 13, ISSUE 2, SPECIAL XXXV, 2023. P. 144-150. WEB OF SCIENCE

 111. MELNYK Ya. HUMANITARIAN CRISIS OF CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF RUSSIAN AGGRESSION: DISCURSIVE-CULTURAL AND MENTALWORLDVIEW ASPECTS. VOL.9, № 2(2022), JOURNAL of VASYL STEFANYK PREKARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY. IVANO-FRANKIVSK, 2023. P. 79-86.

 112. Мельник Я.Г., Фоміна О.В. Типологія та прагматика внутрішнього мовлення в англомовних текстах на матеріалі роману Керолайн Кернес “YOU”/ GLOBAL AND REGIONAL ASPEKTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. COPENHAGEN, DENMARK, 6-8.10.2013. № 173. OCTOBER, 2023. P.116-121.

 113. Мельник Я.Г., Нижник Х.В. Особливості семантичної структури лексеми “Kozak” у романі Генрика Сенкевича “Ogniem i mieczem” / Науковий журнал “Молодий учений”, № 10 (122) жовтень 2023. С.54-59. (Index Copernicus).

Навчальні дисципліни (читані курси):

«Основи риторики» для спеціальностей «Політологія», «Історія і археологія».

«Старослов’янська мова» для спеціальностей «Історія і архіологія».

«Риторика та спічрайтинг» для спеціальності «Журналістика».

«Основи лінгвокультурології» та «Основи структурної лінгвістики» для аспірантів філологічного спрямування.

1 жовтня 2018 р. – 26 січня 2019 р. Лодзинський університет (Польща)

Факультет філології,

кафедра загального та германського мовознавства,

вул. Шевченка, 57,

ауд.408 ГК, м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: mel.jaroslav@gmail.com

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника