Наукова робота студентів

Керівництво постійними студентськими науковими гуртками та проблемними групами

Кононенко В. І., Воробець О.Д. «Семантика та функції тексту».

Мельник Я .Г. «Сучасні проблеми екології дискурсу: європейський контекст».

Паньків У. Л. «Мовні контакти та міжкультурна комунікація».

Петришин М. Й. «Античність крізь призму сучасності».

Ілійчук І. В., Кулага Д. Є. «Гурток українського-китайського художнього перекладу».