Навчальні дисципліни

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2023-2024 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

Викладач
Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) 1 3 90 12 18 60 екзамен Воробець О.Д.
2. Вступ до мовознавства (Факультет іноземних мов) 1 3 90 20 10 60 екзамен Воробець О.Д.
3. Загальне та слов’янське мовознавство 1 3 90 12 18 60 екзамен Воробець О.Д.
4. Порівняльна типологія слов’янських мов 1 3   20 10 60 залік  

Воробець О.Д.

5. Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи   90   30 60 екзамен Воробець О.Д.
6. Зіставно-порівняльні студії української мови на тлі інших слов’янських мов 1 3 90     60 екзамен Воробець О.Д.
9. Риторика (Факультет іноземних мов) 2 3 90 12 18 60 залік Мельник Я.Г.
10. Основи риторики 2 3 90 12 18 60 залік Мельник Я.Г.
11. Риторика та спічрайтинг 2 3 90 12 18 60 екзамен Мельник Я.Г.
12. Латинська мова (Факультет іноземних мов) 2 3 90   30 60 екзамен Паньків У.Л.,

Петришин М.Й.

13. Латинська мова (Факультет філології) 1 6 180   60 120 екзамен Паньків У.Л.,

Петришин М.Й.

14. Латинська мова (Факультет природничих наук) 1 3 90   30 60 залік Петришин М.Й.
15. Латинська мова (Факультет історії, політологіх та міжнародних відносин) 1 3 90 12 18 60 залік Паньків У. Л.
16. Латинська мова та медична термінологія 1 3 90 2 28 60 залік Петришин М.Й.
17. Друга іноземна мова (китайська) (2 курс) 1,2 6 180   72 108 екзамен Ілійчук І.В.
18. Друга іноземна мова (китайська) (3 курс) 1.2 6 180   90 90 екзамен Ілійчук І.В.
19. Друга іноземна мова (китайська) (4 курс) 1,2 12 360   172 184 екзамен Кулага Д.Є.
20. Практика перекладу ДІМ (китайська) 1 3 90   30 60 залік Кулага Д.Є.

2022-2023 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

Викладач
Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) 1 3 90 12 18 60 екзамен Паньків У.Л.,

Воробець О.Д.

2. Вступ до мовознавства (Факультет іноземних мов) 1 3 90 20 10 60 екзамен Дрогомирецький П.П.
3. Загальне та слов’янське мовознавство 1 3 90 12 18 60 екзамен Воробець О.Д.
4. Порівняльна типологія слов’янських мов 1 3   20 10 60 залік Кононенко В.І.,

Воробець О.Д.

5. Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи   90   30 60 екзамен Воробець О.Д.
6. Зіставно-порівняльні студії української мови на тлі інших слов’янських мов 1 3 90     60 екзамен Воробець О.Д.
7. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах 1 3   24 18   екзамен Ґрещук В.В.
8. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах 1 3 90 12 18 60 екзамен Ґрещук В.В.
9. Стилістика і культура української мови 1 3 90   36 60 екзамен Ґрещук В.В.
10. Риторика (Факультет іноземних мов) 2 3 90 12 18 60 залік Мельник Я.Г.
11. Основи риторики 2 3 90 12 18 60 залік Мельник Я.Г.
12. Риторика та спічрайтинг 2 3 90 12 18 60 екзамен Мельник Я.Г.
13. Латинська мова (Факультет іноземних мов) 2 3 90   30 60 екзамен Паньків У.Л.,

Петришин М.Й.

14. Латинська мова (Факультет філології) 1 6 180   60 120 екзамен Паньків У.Л.,

Петришин М.Й.

15. Латинська мова (Факультет природничих наук) 1 3 90   30 60 залік Петришин М.Й.
16. Латинська мова (Факультет історії, політологіх та міжнародних відносин) 1 3 90 12 18 60 залік Воробець О.Д.
17. Латинська мова та медична термінологія 1 3 90 2 28 60 залік Петришин М.Й.
18. Друга іноземна мова (китайська) (2 курс) 1,2 6 180   72 108 екзамен Ілійчук І.В.
19. Друга іноземна мова (китайська) (3 курс) 1.2 6 180   90 90 екзамен Ілійчук І.В.
20. Друга іноземна мова (китайська) (4 курс) 1,2 12 360   172 184 екзамен Кулага Д.Є.
21. Практика перекладу ДІМ (китайська) 1 3 90   30 60 залік Кулага Д.Є.
22. Вступний фонетично-корективний курс другої іноземної мови 2 3 90   32 58 залік Ілійчук І.В.

 

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

2021-2022 н.р.

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин  

Форма

контролю

Викладач
Кредитів

ECTS

Всього Лекції Практичні Сам. робота
1. Вступ до мовознавства (Факультет філології) І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Паньків У.Л.
2. Вступ до мовознавства (факультет іноземних мов) І 3 90 20/6 10/2 60/82 екзамен доц. Дрогомирецький П.П.
3. Латинська мова

(Факультет філології)

І 6 180 60/14 120/166 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.

4. Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік доц. Паньків У.Л.
5. Латинська мова

(Навчально-науковий Юридичний інститут)

 

IV 3 90 20 24 42 залік доц. Паньків У.Л.
6. Латинська мова

(факультет психології)

І 3 90 12 18 60 залік доц. Петришин М.Й.
7. Латинська мова

(факультет природничих наук)

І 3 90 30 60 залік доц. Петришин М.Й.
8. Латинська мова та медична термінологія

(факультет фізичного виховання і спорту)

І 3 90 2 28 60 залік доц. Петришин М.Й.
9. Латинська мова

(факультет іноземних мов)

ІІ 3 90 30/16 60/74 екзамен доц. Паньків У.Л.,

доц. Петришин М.Й.,

10. Вступ до германської філології ІІ 3 90 20/6 10/2 60/82 залік доц. Дрогомирецький П.П.
11. Порівняльна типологія слов’янських мов І 3 90 20/10 4/2 60/84 залік проф.  Кононенко В.І.,

доц. Дрогомирецький П.П.

12. Загальне та слов’янське мовознавство ІІ 3 90 12/8 18/2 /80 доц. Дрогомирецький П.П.
13. Основи лінгвокультурології

(Факультет філології)

1 3 90 20 18 52 екзамен проф. Мельник Я.Г.
14. Основи риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

І 3 90 14 16 60 залік проф. Мельник Я.Г.
15. Риторика та спічрайтинг

(Факультет філології)

І 3 90 16 18 60 екзамен проф. Мельник Я.Г.
16. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах

(Факультет філології)

І 3 90 12 18 60 екзамен доц. Ґрещук В.В.