Про кафедру

Кафедра загального та германського мовознавства створена 1991 року. При кафедрі діє створена того ж року аспірантура.

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Кононенко В.І.

Основні напрямки наукових розробок кафедри – теорія мови, загальне і порівняльне мовознавство, класичні мови.

Кафедрою забезпечуються такі фундаментальні курси:

  • Вступ до мовознавства;
  • Загальне мовознавство;
  • Порівняльна типологія слов’янських мов;
  • Риторика;
  • Риторика та спічрайтинг;
  • Латинська мова;
  • Китайська мова.

Науковим доробком кафедри є низка публікацій у різних галузях сучасної філології.

На базі кафедри загального та германського мовознавства проводяться наукові конференції регіонального та міжнародного рівня. Кафедра підтримує тісні зв’язки з науково-дослідними центрами та вищими навчальними закладами Кракова, Варшави, Праги, Відня.