Про кафедру

Кафедра загального та германського мовознавства створена 1991 року. При кафедрі діє створена того ж року аспірантура.

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Кононенко В.І.

Основні напрямки наукових розробок кафедри – теорія мови, загальне і порівняльне мовознавство, класичні мови.

Кафедрою забезпечуються такі фундаментальні курси:

– Вступ до мовознавства;

– Загальне мовознавство;

– Порівняльна типологія слов’янських мов;

– Риторика;

– Латинська мова.

Науковим доробком кафедри є низка публікацій у різних галузях сучасної філології.

На базі кафедри загального та германського мовознавства проводяться наукові конференції регіонального та міжнародного рівня. Кафедра підтримує тісні зв’язки з науково-дослідними центрами та вищими навчальними закладами Кракова, Варшави, Праги, Відня.