Історія кафедри

Кафедра загального і порівняльного мовознавства (нині має назву загального та германського мовознавства) була створена 1991 року як структура обов’язкова для класичних університетів. В її завдання з початку функціонування входило забезпечення високого рівня науково-теоретичного і навчально-практичного узагальнення різного роду курсів і спеціалізацій з мовознавчих дисциплін. Саме тому  на кафедрі були зосереджені професорсько-викладацькі кадри, які мали викладати загальні курси і вести наукову роботу в різних галузях мовознавства на всіх факультетах і в інститутах, де здійснюється викладання різних мов. Природно, що основні курси викладачі кафедри читають для студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Польська мова і література”, “Чеська мова і література”, “Російська мова і література”, “Англійська мова і література”, “Німецька мова і література”, “Французька мова і література”. На інших факультетах ця узагальнювальна праця забезпечується викладачами латинської мови.

З початку утворення кафедри і до цього часу нею керує відомий фахівець у галузі загального, порівняльного, слов’янського та українського мовознавства, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, професор В.І.Кононенко, наукова школа якого спрямовує свої дослідження на розв’язання низки теоретичних і практичних питань у цих галузях знань. Така спрімованість роботи кафедри визначила добір докторських і кандидатських дисертацій, підготовка яких здійснюється під керівництвом В.І.Кононенка. Переважна кількість підготовлених на кафедрі дисертацій була захищена на засіданнях Спеціалізованої вченої ради, якою керує професор В.І.Кононенко. Тільки з 1991 до 2014 року під орудою викладачів підготовлено і захищено 2 докторські і біля 30 кандидатських дисертацій. Теоретичне спрямування дисертаційних праць, виконаних у межах наукової школи проф. В.І.Кононенка, дало змогу підготувати узагальнену теоретичну монографію “Предикат у семантико-синтаксичній структурі речення” за участю 15 колишніх аспірантів і здобувачів кафедри. Готується до друку нова теоретична монографія В.І. Кононенка та його наукової школи.

На кафедрі упродовж років проводиться науково-теоретичний семінар “Сучасні проблеми семантики”, матеріали роботи якого лягли в основу численних публікацій працівників, аспірантів і здобувачів кафедри.

Продовженням і узагальненням роботи наукової школи, а також семінарських засідань стало проведення Міжнародних конференцій “Семантика мови і тексту”. У роботі Міжнародних конференцій, що відбуваються кожні 3 роки, щоразу бере участь більше 200 науковців не лише з України, а й з інших країн (Австрія, Польща, Чехія тощо). Матеріали роботи конференцій викликають значний резонанс у наукових колах як в Україні, так і за її межами. ХІІ Міжнародна конференція “Семантика мови і тексту” відбулась 29 вересня – 1 жовтня 2015 року.