Викладацький склад

Кононенко Віталій Іванович

Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 30.03.1994 р.) доктор філологічних наук, професор,  заслужений діяч науки і освіти, почесний ректор, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З часу заснування Національної академії педагогічних наук України – член Президії Академії, учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів, член академічних авторських колективів.

В.І.Кононенко – відомий учений у галузі українського, слов’янського і загального мовознавства, етнопедагогіки та лінгводидактики. Зробив вагомий внесок у розробку таких актуальних проблем, як мова і суспільство, мова і культура, мова і етнос, мова і художня література. Своїми дослідженнями суттєво збагатив теоретичні засади українського мовознавства, опрацював наукові принципи побудови підручників і навчальних посібників з української мови. Тема докторської дисертації: “Системно-семантичні зв’язки в синтаксисі” (1977 р.), керівник наукової школи з проблем семантичного синтаксису, фундатор нової галузі в українському мовознавстві – лінгвокультурології. Дослідник мови творів Т.Шевченка, М.Коцюбинського, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стефаника, сучасних письменників України, автор фундаментальних наукових праць з порівняльного вивчення слов’янських мов, доповідач на дев’яти  Міжнародних конгресах україністів, двох Міжнародних конгресах славістів.

Автор більше як 550 наукових праць, понад 40 монографій, підручників і навчальних посібників. Серед них: “Шляхами народних приповідок” (1994), “Символи української мови” (1996, 2013), “Василь Стефаник – художник слова” (1996), “Духовні цінності українського народу” (1999), “Українська мова в освіті” (2000), “Мій рідний край – Прикарпаття” (2000), “Рідне слово” (2001), “Мова. Культура. Стиль” (2002), “Шевченко. Франко. Стефаник” (2002), “Концепти українського дискурсу” (2004), “Українська етнопедагогіка” (2006), “Етнос. Соціум. Культура” (2006), “Мова в контексті культури” (2008), “Українська лінгвокультурологія” (2008), “Текст і смисл” (2012),“Символи української мови” (2013), “Текст і образ” (2014),  “Текст і слово” (2017), “Лінгвопоетичні етюди” (2018), “Український пріоритет” (2019).

Кононеко В. Концепти українського дискурсу (1)“Текст і слово”

Кононенко В. Мова у контексті культури

Кононенко В. Текст і слово

Кононенко В. Лiнгвопоетичнi етюди

Є співавтором фундаментальних академічних видань: “Проблеми порівняльної стилістики східнослов’янських мов” (1981), “Українська мова: Енциклопедія” (1, 2, 3 вид.), “Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи” (2000), “Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002” (2002), “Педагогічна і психологічна науки в Україні” (2002), “Педагогіка і психологія вищої школи” (2007), “Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі” (2008) та ін. Видав серію статей у наукових збірниках університетів Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторські і 48 кандидатських дисертацій. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Дрогомирецький Петро Петрович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народився в селі Боднарів Калуського району Івано-Франківської області в сімї службовців. Закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. Працював вчителем німецької та англійської мов в середніх школах Івано-Франківської області. З 2000 року – доцент кафедри загального і порівняльного мовознавства (нині загального та германського мовознавства) Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

У 1988-1991 роках навчався в аспірантурі Інституту мовознавства НАН України у відділі загального мовознавства. 1991 року захистив кандидатську дисертацію “Валентно-інтенційні структури дієслів стану в різноструктурних мовах”. У 1992 – 1998 роках працював науковим співробітником Інституту мовознавства НАН України (відділ слов’янських мов), виконував обов’язки наукового секретаря відділу.

Автор 64 статей та повідомлень, опублікованих у фахових виданнях. Займається проблемами семантичного синтаксису, етимології, соціолінгвістики та порівняльно-історичного мовознавства.

Мельник Ярослав Григорович


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народився на Івано-Франківщині. Здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Є автором публікацій з проблем лінгвістики, лінгвофілософії, семіотики, культурології. Читає такі курси та спецкурси:

“Основи неориторики”, “Церковнослов’янська мова”, “Старослов’янська мова”, “Основи наукових досліджень”, “Проблеми мови і мовної картини світу”, “Основи структурної лінгвістики”, “Лінгвістичний аналіз тексту”.

У 2003 році закінчив докторантуру за спеціальністю „Загальне мовознавство“. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням у мові, лінгвокультурології, семіології, лінгвоантропологічній філолсофії, неориторики та ін. Є автором монографій, підручників та посібників.

Паньків Уляна Любомирівна

Викладач класичних мов, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народилася у селі Чесники Рогатинського району на Івано-Франківщині в родині службовців. Після закінчення у 1984 році Пуківської середньої школи із золотою медаллю стала студенткою відділення класичної філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1989 році закінчила з дипломом з відзнакою університет і за державним скеруванням у 1989-1991 роках працювала викладачем латинської мови кафедри іноземних мов Харківського зооветеринарного інституту ім. Борисенка. У 1991- 1992 рр. – асистент кафедри загального та словянського мовознавства Ужгородського державного університету, аспірант заочної форми навчання цієї ж кафедри до 1996 р.

З 1992 року — викладач латинської і старогрецької мов, асистент кафедри загального і порівняльного мовознавства Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. У 1996 році була учасницею Міжнародної Післядипломної Школи Гуманітарних Наук при Центрі дослідження античної традиції у Варшавському університеті (Польща), неодноразово брала участь у наукових семінарах цієї школи (Краків, 1998), (Львів, 1999).

У 2002 році захистила у Київському національному університеті імені Т.Шевченка кандидатську дисертацію “Інтра- та екстралінгвальні чинники розвитку мови-рецепієнта (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)” зі спеціальності “Загальне мовознавство”. 23 грудня 2011 року отримала звання доцента.

Автор наукових статей та повідомлень, опублікованих у фахових виданнях і матеріалах конференцій, а також навчально-методичних посібників. Займається проблемами мовних контактів, інтерференції мов та латинських запозичень у слов’янських мовах.

Петришин Марта Йосипівна

Викладач класичних мов, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Петришин Марта Йосипівна народилася в місті Івано-Франківську в родині службовців. Після закінчення з медаллю спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивчення німецької мови навчалася на факультеті іноземних мов (відділення класичної філології) Львівського державного університету імені Івана Франка, який з відзнакою закінчила у 1991 році. Протягом 1990 – 1993 років працювала викладачем латинської мови в Коломийській гімназії імені М.Грушевського. З 1995 року працює асистентом, згодом старшим викладачем кафедри загального і порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проходила наукове стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2005 році захистила у Львівському національному університеті імені Івана Франка кандидатську дисертацію на тему: “Cемантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові ( на матеріалі гомерівського епосу). У 2011 році отримала вчене звання доцента. Автор 55 статей у фахових виданнях та восьми посібників з латинської мови: Via Latina (посібник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів та учнів гімназій) (22 др.арк.), Lingua Latina (посібник з латинської мови для студантів гуманітарних факультетів) ( 12, 5 др.арк.), посібників з латинської мови для студентів історичного та юридичного факультетів ( 7,5 др.арк.) та студентів природничого факультету.

Займається проблемами функціонування семантичних полів лексики у класичних мовах.

Дяків Оксана Юріївна

Викладач класичних мов, старший викладач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дяків Оксана Юріївна народилася в м. Миколаєві Львівської області. Після закінчення з золотою медаллю Івано-Франківської середньої школи № 13 вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на відділення класичної філології, який закінчила у 1971 році з відзнакою. Після закінчення університету працює в Івано-Франківському педагогічному інституті імені В.Стефаника (з 1992 року – Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника) старшим лаборантом кафедри іноземних мов, асистентом кафедри іноземних мов, кафедри німецької філології, старшим викладачем, доцентом кафедри загального і порівняльного мовознавства. Проходила наукові стажування у Московському університеті ім. М.Ломоносова, Київському інституті іноземних мов, Львівському національному університеті ім. Івана Франка, у м. Ерфурт (Німеччина).

Автор 18 статей і повідомлень, опублікованих у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій та п’яти посібників з латинської мови: Via Latina (посібник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів та учнів гімназій, 22 друк. арк.), Lingua Latina (посібник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів, 12,5 друк арк.), посібників з латинської мови для студентів історичного та юридичного факультетів (7, 5 друк. арк.), та студентів природничого факультету (8 друк. арк.) у співавторстві.

Займається проблемами словотвору класичних мов у зіставлення з сучасними європейськими мовами.

Ілійчук Ірина Володимирівна

 Викладач китайської мови. Закінчила Прикарпатський націоанльний університет імені Василя Стефаника. Продовжила навчання і здобула ступінь магістра, а згодом доктора філології у Китаї.

Воробець Олексій Дмитрович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника”, докторант кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника”, член ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених ДВНЗ “Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника”.

З 2008 р. до 2011 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі загального та германського мовознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 25 травня 2012 року захистив кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на тему “Прийменниково-субстантивний комплекс у семантико-синтаксичній структурі речення” (науковий керівник – академік НАПН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Кононенко Віталій Іванович; офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Іваницька Ніна Лаврентіївна, кандидат філологічних наук, доцент Томусяк Людмила Миколаївна) і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

З 22 лютого 2012 р. до 01 вересня 2014 р. – помічник ректора ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З вересня 2013 р. – викладач кафедри філології та методики початкової освіти педагогічного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

26 грудня 2013 р. затвердив тему докторської дисертації “Функціональна типологія поширювачів у структурі речення сучасної української мови” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий консультант – академік НАПН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Кононенко Віталій Іванович).

З 04.11.2015 р. до 31.10.2018 р. – докторант кафедри загального та германського мовознавства факультету філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З жовтня 2017 р. – старший науковий співробітник, керівник проекту “Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект”. Разом із проектною групою молодих науковців, учасників наукової школи з мовної семантики, семантичного синтаксису д.філол.н., проф., академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича виграв проект молодих учених МОН України “Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект” (№ 0117U003724, термін виконання з 01.09.2017 до 30.09.2020).

З вересня 2019 р. – доцент кафедри загального та германського мовознавства факультету філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Напрямки наукових зацікавлень: семантичний синтаксис, семантика, функції, функціонально-семантичні аспекти граматичних одиниць української мови.

Автор 55 публікацій, з них 53 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 5 колективних монографій, 40 публікації у фахових виданнях, 10 публікацій в іноземних виданнях. Взяв участь у 46 міжнародних наукових конференціях, в тому числі 15 закордонних (Республіка Польща, Чеська Республіка, Румунія, Латвійська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Білорусь).