Відбулася XIV Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”

23-24 вересня в університеті проходила XIV Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту». Її організатором традиційно виступила кафедра загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку очолює доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Віталій Іванович Кононенко. Співорганізатори заходу: кафедра української мови нашого університету, кафедра україністики, лабораторія контрастивного мовознавства Варшавського університету (Республіка Польща).

Одним із помітних наукових явищ у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника є Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту», що проводиться раз на 3 роки. Конференцію свого часу започаткувала професор нашого університету, відома мовознавець Жанна Павлівна Соколовська. Цього року свої виступи подали близько тридцяти докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів з різних університетів.

Слід відзначити, що в роботі усіх конференції брали участь разом понад 500 науковців, мовознавців, відомих учених України та за кордону. Тематика конференції, на думку фахівців, виключно актуальна. Це проблеми смислу, значення, слова, форми, речення і тексту. Нам прикметно, що в центрі вивчення цієї проблеми – українська мова в її історичному та сучасному стані.

ПРОГРАМА_КОНФЕРЕНЦII-2021