Про кафедру

Кафедра загального та германського мовознавства створена 1991 року. При кафедрі діє створена того ж року аспірантура.

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Кононенко В.І.

Основні напрямки наукових розробок кафедри – теорія мови, загальне і порівняльне мовознавство, класичні мови.

Кафедрою забезпечуються такі фундаментальні курси:

 • Вступ до мовознавства;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльна типологія слов’янських мов;
 • Методика викладання української мови в школі;
 • Методика викладання української мови у ВНЗ;
 • Стилістика і культура української мови;
 • Основи ономастики
 • Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи
 • Виразне читання в початковій школі
 • Основи стилістики сучасної української мови.
 • Риторика;
 • Риторика та спічрайтинг;
 • Латинська мова;
 • Латинська мова та медична термінологія;
 • Китайська мова;
 • Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови.

Науковим доробком кафедри є низка публікацій у різних галузях сучасної філології.

На базі кафедри загального та германського мовознавства проводяться наукові конференції регіонального та міжнародного рівня. Кафедра підтримує тісні зв’язки з науково-дослідними центрами та вищими навчальними закладами Кракова, Варшави, Праги, Відня.