Відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІІ»

11 травня доцентка кафедри загального та германського мовознавства, директорка навчально-наукового Інституту українознавства Ґрещук Валентина Василівна та  професор кафедри української мови Ґрещук Василь Васильович взяли участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Граматичні читання – ХІІ», яку організував Донецький національний університет імені Василя Стуса. Свою доповідь на тему “Дериватологічна концепція професора Петра Івановича Білоусенка” вчені Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зголосили на пленарному засіданні.

Як справедливо зазначає ідейний натхненник цього наукового проєкту професор Анатолій Панасович Загнітко, “Сьогоднішні «Граматичні читання – ХІІ» є особливими: 1) відзначають своє 25-річчя, адже ця науково-теоретична конференція бере свій початок у далекому 1998 році; 2) на майданчиках Міжнародної науково-теоретичної конференції знайшли розвиток міжнародні науково-дослідні проєкти «Слов’нські прийменники: діахронія та синхронія» і «Типологія слов’янських предикатів». Завдяки першому з’явилися інноваційні словники білоруських (Марія Конюшкевич), польських (Чеслав Ляхур), українських (Ганна Ситар, Ілля Данилюк, Інна Щукіна), російських (Майя Всеволодова, Катерина Виноградова та ін.) прийменників; 3) відбуваються в умовах жорстокої війни, об’єднуючи творчі ідеї науковців-граматистів з Австрії, Німеччини, Чехії, Сербії, Туреччини), а також дослідників граматики з Національного університету «Києво-Могилянська академія», Волинського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Ужгородського національного університету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та багатьох інших; 4) активні дискусії тривали з питань фонового таксису, граматики суржику, української лінгвографії, статусу евфемізмів у науковому мовленні, особливості судово-лінгвістичної експертизи та ін. Усі матеріали об’єднані в ошатному виданні «Граматичні читання – ХІІ» (Вінниця, 2023), а також на сторінках фахового видання категорії Б «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (вип. 45 і вип. 46). Сумлінно й креативно головували на Пленарному Ганна Ситар Василь Грещук Наталя Кобченко, творча дискусія робила віртуальний простір гарячим”.

Надіємося, що наступні “Граматичні читання” відбуватимуться під мирним небом України. Усім щиро бажаємо нових наукових здобутків.