Відбулася звітна наукова конференція підсекції загального та германського мовознавства

 03 квітня квітня 2024 року в межах щорічної звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів  та студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося засідання підсекції загального та германського мовознавства. Науково-педагогічні працівники підсумували результати наукової діяльності за 2023 рік і представили колегам ключові результати своїх досліджень, а також дискутували щодо перспектив та пріоритетів розвитку філологічної науки у 2024 році. 

 • Функціонування образу автора в художньому дискурсі (доктор філологічних наук, професор В. І. Кононенко),

 • «Кайдашева сім’я» морально-етична та ментально-світоглядна модель світу: контекстуальний аналіз (кандидат філологічних наук, професор Я. Г. Мельник)

 • Лінгвокультурний концепт ЗДОРОВ’Я у латинській мові (кандидат філологічних наук, доцент У. Л. Паньків)

 • Кулінарна термінологія давніх римлян (кандидат філологічних наук, доцент М. Й. Петришин)

 • Семантика мегапоширювачів у модерному дискурсі (кандидат філологічних наук, доцент О. Д. Воробець)

 • Дидактичні аспекти вивчення китайської мови через призму перекладу художніх творів (кандидат педагогічних наук, доцент І. В. Ілійчук)

 • Підвищення майстерності володіння китайськими ієрогліфами: дослідження семантичного групування з компонентами ієрогліфів (асистент Д. Є. Кулага)

 • Активність функційно-семантичної транспозиції спортивних термінів у медійних текстах (кандидат філологічних наук, докторант Ю. Б. Струганець)

 • Ключові слова як потенційні компоненти текстотворення (аспірантка В. В. Гавриленко)

 • Темпоральна семантика ключових слів у поширювальному реченні (аспірантка Ю. І. Балаж)

 • Мультисуб’єктність рекламних текстів у польському інтернет дискурсі (аспірантка А. С. Мокій)

 • Функції комунікативних стратегій у сучасному українському дискурсі (аспірант В. М. Поштар)

 • Джерела формування терміна в юридичній термінології англійської мови (аспірантка В. І. Ткачук)

 • Робота секції загального та германського мовознавства була успішною і плідною, доповіді викликали жваву дискусію. Учасники звітної наукової конференції  відзначили актуальність  тематики, визначили напрями подальшої наукової діяльності кафедри. Такі конференції не лише сприяють узагальненню наукових досягнень кафедри, але й започаткуванню нових напрямів досліджень та розвитку наукового потенціалу.