Воробець Олександр Русланович

старший лаборант кафедри

загального та германського

мовознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

 

2016-2020 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Філологія», спеціалізація «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», освітня програма «польська  мова», ступінь вищої освіти бакалавр.

2020-2021 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Філологія», спеціалізація «035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», освітня програма «польська  мова», ступінь вищої освіти магістр.

18 квітня 2022 р.аспірант кафедри фахових методик та технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність 014 середня освіта (за предметними спеціальностями) українська мова.

Місця роботи, професійний досвід:

16.09.2022 р. – старший лаборант кафедри загального та германського мовознавства, факультету філології, «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

01.10.2023. – асистент (за сумісництвом) кафедри слов’янських мов, факультету філології, «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

  1. Воробець О.Р. Сучасні підходи до формування лексичної компетентності учнів 5 класів на уроках української мови. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 2022 В. 50. Т. 1. С. 50-55. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_1/50-1_2022.pdf

  1. Воробець О.Р. Формування мовної особистості учнів основної школи засобами українського фольклору. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Серія 5. Випуск 89. С. 31-35. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/89/89_2022.pdf

  1. Луцан Н.І., Воробець О.Р. Народна творчість як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів п’ятих класів на уроках української мови. Молодь і ринок. 2023. №4 (212). С. 19-23. http://mir.dspu.edu.ua/issue/view/16684/9537

  1. Воробець О.Р., Луцан Н.І. Сучасні технології навчання української мови як методична проблема. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. В. 65.Т. 1. С. 290-298. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/65_2023/part_1/65-1_2023.pd

  2. Воробець О.Р. Формування інформаційно-комунікативної компетентності в учнів середньої школи. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: тези доп. міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (19-20 трав. 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 71-75.http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_1/50-1_2022.pdf

  3. Воробець О.Р. Луцан Н.І. Особливості вивчення усної народної творчості на уроках української мови в 5-6 класах. «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»: тези доп. V між. нар. наук.-практ. конф. (29-30 вер. 2022р.). Тернопіль, 2022. С. 60-63. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27253/1/Chorna_Tymkiv.pdf

  4. Воробець О.Р. Формування культури спілкування учнів 5-6 класів засобами народної творчості. «Україно моя вишивана: етнокультурни та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»:тези доп. ІV між. нар. конф. (18 трав. 2023 р.).

  5. Воробець О.Р. Традиції та сучасність в навчанні мови через народну культуру. «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»: тези доп. VІ між. нар. наук.-практ. конф. (05-06 жовт. 2023 р.). Тернопіль, 2023

 

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: kzm@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника